adwokat Michał Puk

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa DOTKNIJ PEDIATRII
10 lipca 2019

W dniu 17 lipca 2019 roku Michał Puk, który obywał aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Wojciecha Celichowskiego w Kancelarii CSP, złożył ślubowanie adwokackie i został wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Serdecznie gratulujemy Panu Mecenasowi i życzymy wielu sukcesów zawodowych!

Kontakt