Polityka prywatności

Informacje ogólne.

 • Właścicielem serwisu jest Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, ul. Szkolna 5/15, 61-832 Poznań
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego. Informacji o operatorze można zasięgnąć oprzez kontakt z serwisem.

Informacje w formularzach.

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 • Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi ? w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r ? NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies.

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • a.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ?sesyjne? (session cookies) oraz ?stałe? (persistent cookies). Cookies ?sesyjne? są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ?Stałe? pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 • Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

 • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta ? identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) ? w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies ? jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

adwokat

tel. (+48) 61 852 32 61 email: mhnatyszyn@kancelaria-csp.pl
adwokat Marek Hnatyszyn jest członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej i absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, ochrony danych osobowych. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem analiz i opinii prawnych, opracowywaniem projektów umów oraz regulaminów, w tym dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

aplikant radcowski

tel. (+48) 61 852 32 61 email: epopowska@kancelaria-csp.pl

adwokat

tel. (+48) 61 852 32 61 email: jkrupka@kancelaria-csp.pl
adwokat Jakub Krupka jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, karnym oraz medycznym. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się udzielaniem porad prawnych oraz reprezentowaniem klientów w sprawach sądowych. Skutecznie reprezentował klientów Kancelarii w licznych postępowaniach sądowych i administracyjnych doprowadzając do ich korzystnego zakończenia. Doradza klientom w negocjacjach, postępowaniu mediacyjnym oraz reprezentuje w postępowaniu arbitrażowym.

Świadczymy usługi zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, arbitrażowymi, dyscyplinarnymi i Sądem Najwyższym, jak również organami administracji, w tym organami podatkowymi. Jeszcze na etapie przedprocesowym doradzamy naszym klientom przyjęcie określonych strategii procesowych, dobór przysługujących środków prawnych oraz w sprawie gromadzenia materiału dowodowego do przyszłych postępowań.

Kancelaria CSP reprezentowała swoich klientów w wielu sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych, z zakresu  prawa pracy oraz dyscyplinarnych w tym z zakresu odpowiedzialności za błąd w sztuce medycznej, doprowadzając skutecznie do korzystnych rozstrzygnięć sądów, albo prowadzących postępowanie organów administracyjnych lub podatkowych.

Świadczymy pomoc prawą przy zakładaniu spółek począwszy od doradztwa konkretnego rodzaju spółki lub ewentualnie innej formy organizacyjno-prawnej, z objaśnieniem jej zalet i przydatności dla planowanego przedsięwzięcia gospodarczego, poprzez przygotowanie umowy spółki/statutu i ewentualnie umowy wspólników, zorganizowanie w razie konieczności podpisania niezbędnych dokumentów w kancelarii notarialnej,  a skończywszy na reprezentowaniu nowoutworzonej jednostki organizacyjnej w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oprócz umów i statutów spółek handlowych, opracowujemy także umowy spółki cywilnej, a także statuty stowarzyszeń i fundacji, łącznie z przeprowadzeniem postępowania rejestrowego dotyczącego tych jednostek organizacyjnych w stosownych rejestrach.

Stała obsługa prawna polega na doraźnej pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię na bieżąco, we wszystkich dziedzinach prawa i we wszystkich aspektach prawnych związanych z działalnością gospodarczą naszych klientów. Usługa ta w zależności od potrzeb świadczona jest na miejscu, w siedzibie klienta, w siedzibie kancelarii lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Kancelaria CSP przygotowuje projekty wszelkiego rodzaju umów na zlecenie zarówno klientów biznesowych jak i prywatnych. Przyjętą przez nas ideą tworzenia umów jest to aby umowa została faktycznie zrealizowana, a ewentualne problemy powstałe na etapie jej wykonania zostały rozwiązane szybko bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu sądowego. Dlatego dokładamy starań aby treść opracowanej umowy oddawała możliwie dokładnie wolę kontrahentów i z tej przyczyny przed przystąpieniem do pracy, ustalamy dokładnie przedmiot umowy, jak i cel i sens jej zawierania przez klienta.

Dokonujemy także analiz projektów umów przedstawionych przez kontrahentów naszych klientów, wskazując ewentualne ryzyka. Efektem analizy umowy może być także zaproponowanie zmiany określonych zapisów lub przyjęcie innego rozwiązania prawnego korzystniejszego dla klienta lecz z poszanowaniem interesów jego kontrahenta.

Opracowujemy i analizujemy projekty umów także w języku francuskim i angielskim.

Kancelaria CSP przygotowuje regulaminy obowiązujące w stosunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych przedsiębiorstw swoich klientów. W ramach dotychczasowego doświadczenia, w zakresie pierwszej z grup opracowano między innymi wiele regulaminów pracy, zachowania poufności, zarządzania magazynem, dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, jak również postępowania i obiegu wewnątrz laboratorium substancji objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. W zakresie drugiej grupy regulaminów opracowywano między innymi regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, sklepów internetowych, Ogólnych Warunków Umowy. Do każdego z regulaminów podchodzimy indywidualnie, starając się poznać specyfikę pracy przedsiębiorstwa klienta, tak aby regulamin rzeczywiście służył swojemu celowi i regulował określony sposób postępowania w objętej nim materii.

Kancelaria CSP obsługiwała wiele operacji gospodarczych M&A, polegających na przekształceniu lub łączeniu spółek. Pomoc prawna w tym zakresie zaczyna się już na etapie przygotowania planu przekształcenia. W trakcie przeprowadzania całej operacji Kancelaria współpracuje z obsługą księgową klienta, w tym pod kątem podatkowym i koordynuje wszelkie działania związane z podziałem, fuzją (połączeniem) lub przejęciem. Oprócz samego przygotowania niezbędnej dokumentacji do postępowania rejestrowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, opracowywane są także konieczne zmiany umowy lub statutu spółki, ewentualna umowa wspólników/akcjonariuszy, a także w miarę konieczności rozwiązania prawne dotyczące wyłączenia z tej operacji określonych składników majątkowych.

Kancelaria CSP udziela porad prawnych również za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą mailową. W ramach udzielanej porady prawnej dokonujemy analizy posiadanych przez klienta dokumentów, wskazujemy obowiązujące w danej materii przepisy oraz sugerujemy sposób postępowania.

Opinie prawne przygotowywane przez Kancelarię CSP zawsze ukierunkowane są na wskazanie sposobu postępowania w określonej sytuacji klienta zlecającego sporządzenie opinii. Z wieloletniego doświadczenia Kancelarii CSP wynika, że klienci oczekują wskazania konkretnego rozwiązania problemu, z którym mają do czynienia i w treści opinii prawnych, po wieloaspektowej analizie, Kancelaria CSP takie rozwiązania prezentuje.

Kancelaria CSP świadczy usługi polegające na wsparciu prawnym przy prowadzonych negocjacjach zarówno biznesowych, prowadzonych  przed zawarciem kontraktu lub innym przedsięwzięciem biznesowym, pomagając prezentować stanowisko klienta, zwracając uwagę na prawne skutki podjętych decyzji lub zaciąganych zobowiązań, jak i negocjacjach zmierzających do rozwiązania sporu i to zarówno na etapie przedprocesowym, jak i równolegle do prowadzonego postępowania sądowego.

Due dilligence w tłumaczeniu wprost oznacza należną staranność. W określonych relacjach gospodarczych, zwłaszcza między przedsiębiorcami, należyta staranność wymaga aby przed transakcją dokładnie zbadać jej przedmiot.  Badanie stanu prawnego nieruchomości, przedsiębiorstwa, innych rzeczy lub praw mających być przedmiotem danej operacji gospodarczej, wykonane przez Kancelarię CSP, niejednokrotnie pozwoliło zidentyfikować nieprawidłowości, które przed przeprowadzeniem tej operacji gospodarczej można było stosunkowo łatwo usunąć, a które pominięte, mogły w przyszłości klienta narazić na straty lub przejęcie odpowiedzialności za cudze zobowiązania.

Kancelaria CSP przy sporządzaniu wniosków  z badania due dilligence nie tylko wskazuje na stwierdzone problemy i ryzyka ale również sposób ich usunięcia, wyeliminowania albo ograniczenia ryzyk związanych z transakcją.

Raport z badania due dilligence, na życzenie klienta opracowujemy także w języku francuskim i angielskim.

Kancelaria CSP stawia do dyspozycji swoich klientów zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych, wspomaganych przez aplikantów i pozostałych członków zespołu, którzy gotowi są świadczyć na rzecz Państwa następujące usługi:

 

Z każdym utworem związane są dwa rodzaje praw autorskich ? osobiste i majątkowe. Pierwsze z nich przysługują zawsze jego twórcy ? nie podlegają zrzeczeniu się ani zbyciu. W przeciwieństwie do nich, autorskie prawa majątkowe mogą być przedmiotem obrotu, który następuje najczęściej na podstawie umowy o ich przeniesienie.

 

Co do zasady majątkowe prawa autorskie do danego utworu, obejmujące prawo do korzystania z niego, rozporządzania nim oraz wynagrodzenia za korzystanie z utworu, przysługują jego twórcy. Nie ma jednakże przeszkód, aby rozporządził on wszystkimi lub niektórymi z przysługujących mu uprawnień. Należy przy tym pamiętać, że przeniesienie majątkowych praw autorskich wymaga zachowania określonych wymogów.

W pierwszej kolejności podkreślić trzeba, że umowa przenosząca omawiane prawa musi zostać zawarta w formie pisemnej, w przeciwnym razie będzie ona bowiem nieważna. Konieczne jest też wyraźne wskazanie w jej treści, że zamiarem stron jest dokonanie przeniesienia praw autorskich, ponieważ w przypadku braku takiego postanowienia uważa się, że twórca udzielił jedynie licencji na korzystanie z utworu.

Niezwykle istotną, mimo to w praktyce często lekceważoną kwestią jest precyzyjne określenie przedmiotu umowy poprzez wskazanie tzw. pól eksploatacji, na których przenoszone są majątkowe prawa autorskie. Owe pola eksploatacji to, najogólniej mówiąc, sposoby korzystania z utworu obejmujące na przykład jego utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, przy czym podlegają one dalszemu podziałowi ze względu na techniki wykorzystywane przy wykonywaniu tych czynności. Odrębnymi polami eksploatacji będą więc: zwielokrotnianie utworu w formie druku i na płytach CD. Oznacza to, że strony muszą jak najdokładniej wskazać, w jakim zakresie twórca (lub inny uprawniony podmiot) wyzbywa się na rzecz nabywcy przysługujących mu praw. Wynika to z faktu, iż umowa obejmuje wyłącznie pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione, a pominięcie jakiegokolwiek z nich powoduje, że nie dochodzi do przejścia na nabywcę prawa do korzystania z utworu na tym polu eksploatacji. Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich może jednak dotyczyć tylko pól eksploatacji istniejących w chwili jej zawarcia.

Kontrakt powinien także określać należne twórcy z tytułu przeniesienia praw wynagrodzenie, ewentualnie może stwierdzać, że następuje ono nieodpłatnie. Brak takiego postanowienia skutkuje koniecznością ustalenia wynagrodzenia z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu, co w praktyce może powodować duże trudności i być przyczyną sporów pomiędzy stronami.

Jeśli nabywca zamierza dany utwór poddawać dalszej obróbce (np. w przypadku nabywania praw do projektów graficznych, layoutu stron internetowych itp.), wówczas bardzo ważne jest, by umowa zawierała klauzulę przenoszącą na niego prawo do zezwalania na wykonywanie tzw. zależnych praw autorskich, dotyczących rozporządzania i korzystania z opracowania utworu pierwotnego (np. jego tłumaczenia, przeróbki lub adaptacji).

Przeniesienie majątkowych praw autorskich wiąże się, jak widać, z koniecznością uregulowania szeregu istotnych kwestii, których zaniedbanie może powodować doniosłe i negatywne konsekwencje dla jednej lub obu stron umowy. Dlatego też istotne jest, aby przy zawieraniu umowy dotyczącej obrotu takimi prawami, zapewnić sobie kompetentną opiekę prawną, co pozwoli na bezpieczne sfinalizowanie transakcji.

Wydawać by się mogło, że nic prostszego od wpisania do Rejestru Przedsiębiorców stowarzyszenia, które podejmuje działalność gospodarczą, a istnieje juz od wielu lat i jest zarejestrowane w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jednakże doświadczenie prowadzenia postępowań rejestracyjnych wskazuje, że nic bardziej mylnego. Poniżej przedstawię jedynie kilka zagadnień, spośród szeregu praktycznych problemów pojawiających się przy rejestracji stowarzyszeń do Rejestru Przedsiębiorców.

Na początku należy pamiętać o dostosowaniu nazwy stowarzyszenia do wymogów określenia firmy przedsiębiorcy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 43§ 2 KC). Nie każde bowiem istniejące stowarzyszenie ma w swojej nazwie określenie formy prawnej.

Jednakże naprawdę istotne problemy pojawiają się przy samej interpretacji statutu stowarzyszenia, tym bardziej gdy jest to stowarzyszenia utworzone kilkadziesiąt lat temu.

Problematyczna jest bowiem kwestia czy przedmiot działalności musi być koniecznie określany uchwałą walnego zebrania członków stowarzyszenia i czy jego wyraźny opis koniecznie musi znaleźć się w samym statucie.

Koniecznym jest, aby podkreślić, iż członkowie stowarzyszeń, na podstawie art. 58 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, gwarantującego swobodę zrzeszania się, mają prawo do tego, by zrzeszać się w sposób swobodny, co przejawia się przede wszystkim w tym, że mają prawo do tego, by w sposób swobodny decydować, jak rozumieć postanowienia statutu tworzonych przez siebie stowarzyszeń. Warto zauważyć, że obecnie rozpoczynają działalność gospodarczą stowarzyszenia, których pierwotne teksty statutów zostały stworzone kilkadziesiąt lat temu, a niektóre postanowienia aktów założycielskich mają wyraźnie charakter historyczny, ze względu na fakt, że były one stworzone w innych okolicznościach i warunkach, przede wszystkim społecznych. Nie zmienia to jednak faktu, że statuty te nie naruszają obowiązującego obecnie prawa, oraz że wymagają niekiedy takiej wykładni, aby stowarzyszenie mogło swobodnie funkcjonować, już jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Jednakże wykładnia taka powinna w pierwszym rzędzie być wykonywana przez samo stowarzyszenie, a zatem przez jego organy, na co pozwala teoria wykładnii autentycznej. Podkreślić należy, co znajduje także odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, że interpretacja postanowień statutu stowarzyszenia należy przede wszystkim do jego organów, a nie do sądu rejestrowego czy organu nadzorującego stowarzyszenie. Zadaniem bowiem organów sądowych i administracyjnych jest jedynie, w tym zakresie, ocena czy interpretacja ta nie jest sprzeczna z podstawowymi zasadami prawa.

W statutach stowarzyszeń najczęściej przyznaje się wyraźnie zarządowi uprawnienie polegające na realizowaniu wytycznych działalności Stowarzyszenia i realizowaniu uchwał walnego zebrania członków. W związku z tym, wydaje sie jak najbardziej zasadnym pozostawienie zarządowi stowarzyszenia urzeczywistnienie w jego uchwałach zasad działania walnego zebrania stowarzyszenia,  w tym określenia przedmiotu działalności.

W odróżnieniu od Kodeksu spółek handlowych, który w stosunku np. do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 157 § 1 pkt 2) określa, aby w umowie spółki podany był przedmiot działalności, Prawo o stowarzyszeniach nie wymaga aby podawać w statucie stowarzyszenia jego przedmiot działalności. Wystarczający jest zatem w statucie stowarzyszenia zapis, że podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą, co umożliwia w praktyce prowadzenie każdej działalności gospodarczej, zgodnej z jego celami. Doprecyzowanie przedmiotu działalności odbyć się zatem może przez podjęcie odpowiedniej uchwały zarządu.

Należy także zwrócić uwagę, że ani ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ani ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym nie stawiają wymogu, aby przedmiot działalności gospodarczej był doprecyzowany czy ustalany przez najwyższe organy osób prawnych.

Na tle opisywanego zagadnienia pojawia sie również inne, wymagające z pewnością głębszej i oddzielnej analizy. Mianowicie, pełnomocnik wnioskodawcy w postępowaniu rejestrowym, powinien pamiętać ( i to już na etapie konsultacji prawnej przy tworzeniu projektu umowy czy statutu), że przy rejestracji podmiotu do Rejestru Przedsiębiorców, sąd zobowiązany jest jedynie do zbadania zgodności przedmiotu działalności zawartego w umowie czy statucie z tym przedstawionym we wniosku zawartym w formularzu KRS- WM, a co za tym idzie opis słowny przedmiotu działalności gospodarczej w statucie czy umowie, a następnie we wniosku do sądu, nie musi być tożsamy z opisem przedmiotu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Często spotykaną praktyką jest, że inwestor przystępuje do nowowybudowanego budynku nie dopełniając wymaganych formalności związanych z jego odbiorem. O ile w przypadku większych budowli, w przypadku których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz uprzednia obowiązkowa kontrola, taka sytuacja bywa raczej sporadyczna, to w przypadku obiektów, w stosunku do których nie ma obowiązku uzyskania takiego pozwolenia problem taki pojawia się znacznie częściej. Tymczasem przepis w takiej sytuacji jest dość bezwzględny, gdyż stanowi, że w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Sankcja ta pozostaje niezależna od winy, a jej podstawą jest jedynie stwierdzenie obiektywnego faktu użytkowania obiektu przez organy kontrolne. Rygoryzm ten poddany został badaniu pod kątem zgodności z Konstytucją RP. Ostatecznie jednak Trybunał Konstytucyjny orzekł, że omawiany przepis, mimo, iż przewiduje karę w oderwaniu od jakichkolwiek subiektywnych przesłanek, pozostaje zgodny z ustawą zasadniczą. Wysokość kary stanowi iloczyn trzech wartości: stawki opłaty (s = 5000 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) oraz współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określane są na podstawie tabel będących załącznikiem do ustawy ? Prawo budowlane. W praktyce wygląda to tak, że w przypadku nielegalnego użytkowania zwykłego garażu inwestor naraża się na karę w wysokości 5000 zł (k = 1, w = 1), w przypadku domu jednorodzinnego 10 000 zł (k = 2, w = 1), zaś zbiornika przemysłowego na zboże aż 50.000 zł (k = 10, w = 1). Warto zatem dopełnić wymaganych formalności jeszcze przed wprowadzeniem się do nowego domu. Dla tych jednak, których dotknął ten problem, od pewnego czasu pewną nadzieją na uniknięcie sankcji jest pogląd przyjęty przez Naczelny Sąd Administracyjny, który orzekł, że kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu ulega przedawnieniu.

Z  dniem 1 stycznia 2012r. wejdzie w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r.o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Pacjenta ( Dz.U. Nr 113, poz.660), która wprowadza możliwość dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne na drodze administracyjnej. Sprawy dotyczące zdarzeń medycznych rozumianych jako zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta będących następstwem niezgodnej z aktualna wiedzą medyczną diagnozy, leczenia ( w tym wykonania zabiegu operacyjnego) oraz zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego rozpoznawać będą wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Wyżej wskazane przepisy stosuje się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

W skład komisji wchodzi 16 członków z wyższym wykształceniem medycznym  i prawniczym. Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa stanowiła zdarzenie medyczne. W zakresie uregulowanym w/w ustawą ubezpieczyciel jest związany orzeczeniem wojewódzkiej komisji, a maksymalna wysokość świadczenia ( odszkodowania i zadośćuczynienia) w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia , w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową , wynosi 1.200.000 zł, z tym że w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta- wynosi 100.000 zł, natomiast w przypadku śmierci pacjenta wynosi 300.000 zł, w odniesieniu do jednego pacjenta.

Wyżej opisana ustawa budzi wiele kontrowersji i pytań zarówno ze strony pacjentów, jak i lekarzy. Zauważyć bowiem należy, iż niewyrażenie przez pacjenta zgody na proponowaną mu przez komisję wysokość odszkodowania czy zadośćuczynienia , daje możliwość dochodzenia roszczeń przed Sądem powszechnym w postępowaniu sądowym.

Należy zatem przypuszczać, iż z początkiem roku 2012 liczba spraw związanych z dochodzeniem przez pacjentów roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych wzrośnie. Tym samym lekarze i inny personel medyczny winni w sposób należyty przygotować się, w szczególności od strony dokumentacyjnej, do ewentualnej konieczności obrony własnego stanowiska w sprawie. Szalenie istotnym elementem z punktu widzenia procesowego jest należyte prowadzenie przez lekarza dokumentacji medycznej pacjenta, a w szczególności każdorazowe  uzyskanie skutecznej zgody pacjenta na zabieg medyczny. W orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtował się pogląd, że obowiązek lekarza uprzedzenia chorego o możliwych komplikacjach związanych z zabiegiem operacyjnym odmiennie przedstawia się w sytuacji gdy zabieg ten ma na celu tylko poprawę zdrowia, a inaczej gdy mamy do czynienia z sytuacja ratowania zdrowia pacjenta.

Decydującym dowodem w sprawach dotyczących odpowiedzialności lekarzy za szkody medyczne jest dowód z opinii biegłych lekarzy specjalistów. Opinie powyższe winny być przeprowadzane po przedmiotowym badaniu pacjenta oraz na podstawie pełnej dokumentacji medycznej zebranej w sprawie. Ocena przydatności opinii specjalistycznej dla rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie wymaga dużej wiedzy merytorycznej zarówno z zakresu danej specjalizacji medycyny, jak i działania fachowego pełnomocnika w procesie jakim jest adwokat.  Konkludując, uważam , iż wysoki stopień skomplikowania spraw dotyczących odpowiedzialności za szkody medyczne wymaga konsultacji z adwokatem, celem umożliwienia pełnej ochrony praw klienta.

W praktyce działalności gospodarczej zdarza się od czasu do czasu, że napotykamy zapisy na sąd polubowny lub arbitrażowy, co oznacza, że nasza sprawa nie może być rozpoznawana przez sąd państwowy, tylko przez sąd polubowny czy arbitrażowy, taki, o jakim mowa jest w zapisie.

Skutkiem takiego zapisu jest, że sprawy wynikające z danego stosunku prawnego (np. umowy) będą rozpoznawane przez sąd arbitrażowy stały lub powołany ad hoc. Taki zapis może pojawić się również w umowach międzynarodowych. Warto zatem wiedzieć, o co w takim zapisie chodzi, i to zanim podpiszemy lub odmówimy podpisania stosownej klauzuli umownej, albo zanim wdamy się w spór przed takim sądem.

Żeby sprawa była rozpoznana przez sąd arbitrażowy, musi być jasny i nie budzący wątpliwości zapis na ten sąd. Zapis niejasny powoduje, że przedłuża nam się sprawa, gdyż istnienie zapisu lub jego brak musi być wyjaśniony.

Istnieją dwa rodzaje sądów arbitrażowych: sądy stałe, posiadające własne listy arbitrów oraz regulaminy postępowania, a także systemy opłat, oraz sądy powoływane ad hoc, tzn. według zasad określonych przez same strony w umowie, oraz rozstrzygające sprawę według tychże zasad. Sądy ad hoc powoływane są tylko do rozstrzygnięcia konkretnego sporu.

Warto wiedzieć, że istnieją wspólne zasadnicze reguły czy zasady związane z sądem arbitrażowym. Z najważniejszych warto podać:

– zasada, że sąd arbitrażowy nie musi (chyba że strony postanowią inaczej) trzymać się ściśle prawa materialnego, może orzec na zasadzie słuszności, byleby nie naruszył podstawowych zasad porządku prawnego RP,

– że strony same mogą ustalić tryb postępowania przed sądem powołanym ad hoc, natomiast przed sądem stałym obowiązuje regulamin tego sądu z dnia dokonania zapisu na sąd,

– że strony muszą mieć wpływ na wybór arbitrów.

Tak w przypadku sądu powołanego ad hoc, jak i sądu stałego, należy pamiętać, że zanim dokonamy zapisu na taki sąd, albo zanim wdamy się w spór przed sądem, musimy dokładnie zapoznać się z procedurą i zasadami obowiązującymi. W przypadku sądu stałego, sprawdzamy regulamin, w przypadku sądu ad hoc dopilnowujemy, żeby postanowienia zapisu były jasne, precyzyjne i nie zawierające postanowień, jakie by mogły utrudnić nam pracę.

Najważniejsze kwestie do wyjaśnienia, to:

– język sądu ? bardzo często mamy propozycje zapisów na sąd arbitrażowy w kontraktach międzynarodowych, wtedy proces może być prowadzony ? zgodnie z zapisem, w obcym kraju i w języku, jakiego nie znamy,

– miejsce sądu ?dobrze, żeby to było miasto z dobrą komunikacją, bo na rozprawę musimy zazwyczaj dojechać,

– prawo obowiązujące ? istnieje ryzyko wdawania się w spór w oparciu o prawo, którego nie znamy, lub też w oparciu o prawo inne, niż prawo kraju, w jakim spór powstał. Również, jeśli to ma być spór rozstrzygany w oparciu o zasadę słuszności, to należy to zastrzec w umowie. Jeżeli jest to sąd stały, to należy bardzo starannie przestudiować jego regulamin,

– koszty ? jeżeli jest to sąd stały, to ma stałe koszty i trzeba je znać. Przy sądzie ad hoc poziom kosztów można ustalić w umowie,

– procedura ? w przypadku sądów stałych procedurę określają regulaminy, w przypadku sądów ad hoc określają ją same strony albo sąd.

Powyższe uwagi wskazują na to, że w sądach arbitrażowych tkwi sporo pułapek. Prawdą jednak jest i to, że jest to dobry sposób rozstrzygania sporów, o ile tylko zostanie przygotowany prawidłowo. Przede wszystkim, może to być sposób szybszy i tańszy od sądu powszechnego, a ze względu na niestosowanie w nim zasady tzw. prekluzji dowodowej (że jeżeli nie przedstawi się wszystkich dowodów w pierwszym piśmie, nie można ich potem już powoływać dalej, co w praktyce powoduje, że się sprawę przegrywa mimo tego, że ma się rację) ma się większą szansę na wygranie sprawy merytorycznie, jeśli ma się rację.

Istnieje w Polsce pewna ilość stałych sądów polubownych i arbitrażowych, jak choćby sąd Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski, które mają do dyspozycji stron wielu doświadczonych arbitrów i dobre regulaminy. Korzystanie z rozstrzygania sporów przez takie sądy jest powszechną praktyką na świecie, w Polsce niestety niezbyt popularną.

Warto też zaznaczyć, że wyrok sądu arbitrażowego ma moc wyroku sądu państwowego i sąd państwowy nadaje mu klauzulę wykonalności. Jedynie w przypadku naruszenia najbardziej podstawowych zasad sąd państwowy w wyniku odrębnego procesu może wyrok taki uchylić.

Niejednokrotnie stajemy przed problemem polegającym na tym, że chcemy kupić spółkę. Czynność z pozoru bardzo łatwa ? wystarczy znaleźć w Internecie stosowny wzór, wypełnić go i podpisać – w rzeczywistości jest bardzo skomplikowana. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że de facto kupujemy funkcjonujące przedsiębiorstwo, wraz z wszystkim tym, co do niego należy, w tym z długami i wierzytelnościami. Stąd warto przez chwilę zastanowić się na tym, jak to zrobić, by uniknąć przykrych niespodzianek w postaci np. konieczności zapłacenia niespodziewanego długu.

Najpierw warto powiedzieć sobie, że można albo kupić spółkę: udziały w spółce z o.o. lub akcje w spółce akcyjnej, czy też całość praw i obowiązków w spółce osobowej (jawna, komandytowa itd.), albo też kupić przedsiębiorstwo spółki. Różnica pomiędzy tymi transakcjami polega na tym, że w przypadku kupna spółki kupujemy ją z całą jej ?historią?: umowami, prawami, wierzytelnościami i długami. Jeżeli jest więc coś, jakieś zobowiązanie, które dotyczy spółki, a o tym nie wiemy ? i mimo całego wysiłku nie możemy się dowiedzieć, bp np. sprzedawca to przed nami ukrył ? to my to przejmujemy. Jeżeli natomiast kupujemy przedsiębiorstwo spółki, to wówczas kupujemy w zasadzie tylko to, co jest w umowie kupna. Jeżeli jest związany z przedsiębiorstwem dług, o którym mimo zachowania należytej staranności nie mogliśmy się dowiedzieć, to wówczas za ten dług nie będziemy odpowiadać.

Jak więc z powyższego wynika, konieczna jest należyta staranność dla uzyskania efektu polegającego na tym, że kupimy spółkę, albo jej przedsiębiorstwo w taki sposób, że albo nie będziemy odpowiadali za nieujawnione długi, albo będziemy mieli możliwość (w przypadku kupna udziałów) dochodzenia od sprzedawcy zwrotu nieujawnionych zobowiązań spółki. Polega ona na zbadaniu w sposób kompetentny wszelkich okoliczności dotyczących kupowanej spółki, czyli przeprowadzenia tzw. due dilligence. Przeprowadzamy je od strony księgowo-podatkowej (co robi firma księgowa lub audytowa) oraz od strony prawnej. Due dilligence polega na zbadaniu dokumentacji spółki i stwierdzenia, jakie są jej wszelkie prawa i obowiązki, jakie istnieją zagrożenia, jakie w jej sytuacji księgowej oraz prawnej istnieją niebezpieczeństwa. Oczywiście, due dilligence ma swój sens tylko wtedy, gdy jest wykonane przez osoby, które się na tym znają. Trzeba bowiem wiedzieć, o co poprosić władze kupowanej spółki, co sprawdzić, oraz jakiej treści oświadczenia na temat stanu spółki pobrać od jej zarządu. Dobrze przeprowadzone due dilligence jest również bardzo przydatnym instrumentem do dalszego zarządzania spółką, bowiem zawiera wiele wskazówek dotyczących tego, jak należy poprawić sposób prowadzenia spółki ? każda spółka i firma wymaga od czasu do czasu, by się przyjrzeć jej funkcjonowaniu i sprawdzić, czy wszystko jest dobrze.

Kolejnym etapem prawidłowo przygotowanej transakcji jest umowa. Winna ona opisywać w sposób bardzo szczegółowy wszelkie elementy kupowanej spółki, czy przedsiębiorstwa oraz zawierać zapewnienie sprzedających, że podali wszystkie istotne elementy transakcji. Należy też uregulować w sposób bardzo precyzyjny zasady odpowiedzialności sprzedającego za ujawnione ciężary, czy inne wady przedmiotu transakcji.

Inną wartą poruszenia kwestią jest odpowiedzialność nabywcy. Jeśli chodzi o spółki osobowe ? nabywca, czy to nabywający prawa i obowiązki związane z udziałem w spółce, czy to przystępujący do spółki, odpowiada za całość jej zobowiązań, i to również sprzed swojego przystąpienia do spółki. Natomiast spółka z o.o. i spółka akcyjna mają to do siebie, że udziałowcy nie odpowiadają osobiście za jej zobowiązania. Problem jednak jest w tym, że nabywcy udziałów zazwyczaj od razu obejmują zarząd nad spółką, a wtedy objęcie takiego zarządu powoduje przejęcie jednocześnie odpowiedzialności. Jeżeli więc spółka, którą nabyliśmy, powinna ogłosić upadłość, to nowy zarząd jest za to odpowiedzialny. Jeżeli zarząd, np. z powodu bałaganu w dokumentacji spółki, nie zorientuje się w sytuacji, to nie zwalnia go to z odpowiedzialności.

Obrót przedsiębiorstwami i spółkami jest czymś absolutnie normalnym na całym świecie. W Polsce staje się też coraz powszechniejszy. Jednym z powodów, dla których tak się dzieje jest to, że działalność gospodarczą prowadzą osoby, które już doszły do wieku, w jakim chciałyby się wycofać i sprzedać to, co stworzyły. Można więc zawrzeć bardzo dobrą dla obu stron transakcję, warunkiem jest jednak, że musi być ona starannie przygotowana. Dobra umowa, na wynegocjowanie której strony poświęciły odpowiednią ilość czasu i staranności jest gwarancją, że zostanie ona wykonana i że na jej tle nie dojdzie później do procesu. A jeśli nawet dojdzie, to strona mająca rację z łatwością go wygra.

Wiele firm działających w Polsce działa jako firmy rodzinne, co oznacza, że są własnością jednej rodziny. Bardzo często założycielem i jedynym udziałowcem jest ojciec rodziny; czasem udziały ma żona, rodzeństwo, dzieci. Te firmy działają zazwyczaj mają dobre efekty działalności, często dysponują dużym majątkiem. W pewnym jednak momencie powstaje problem związany ze sposobem przekazania firmy następcom. Problemem też może być bieżące zarządzanie, kiedy dzieci lub inni członkowie rodziny będący lub nie będący udziałowcami oczekują wysokiej pozycji w firmie z tylko tego tytułu, że są członkami rodziny i udziałowcami, a nie zamierzają na tę pozycję zapracować.

Jeśli chodzi o drugi z tych problemów, to wydaje się, że wystarczy niejednokrotnie zastrzeżenie z góry, że pracownik ? członek rodziny ma takie same prawa i obowiązki jak wszyscy pozostali pracownicy. Czasem musi za tym iść podpisanie umowy między członkami rodziny będącymi jednocześnie udziałowcami wyjaśniającej, że z udziałowcom należy się wyłącznie dywidenda, natomiast jeśli chodzi o zatrudnienie, to podlegają oni tym samym rygorom, co wszyscy inni. Jeśli bowiem udziałowcy będą traktować firmę li tylko jako źródło dochodu nie troszcząc się o to, by była to firma zdrowa i przynosząca dochód, to firma może bardzo szybko upaść.

Pierwszy z problemów natomiast związany z przekazaniem firmy następcom, jest znacznie bardziej skomplikowany. Trzeba bowiem stworzyć mechanizmy pozwalające następcom przygotować się do prowadzenia firmy, a więc zapewnić im środki do zdobycia odpowiedniego wykształcenia i znajomości firmy. Oznacza to, że w pewnym momencie należy ustalić sposób ich wejścia do firmy, uczestniczenia w zarządzaniu, a w efekcie po pewnym czasie przejęcie prawie całkowicie lub całkowicie zarządzania firmą. Wiąże się to zazwyczaj z koniecznością dokonania zmian prawnych w formie działalności firmy, np. przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę. Powołanie przyszłych właścicieli firmy do zarządu, udzielenie im prokury itd. nie tylko pozwoli im na uczestniczenie w zarządzaniu i nabranie doświadczenia, ale również pozwoli im na płynne przejęcie kierowania firmą, jeżeli okaże się, że założyciele z jakiś powodów nie będą mogli tego robić.

Bardzo ważne jest takie ułożenie spraw firmy, żeby w razie śmieci lub ciężkiej choroby głównego właściciela przyszli spadkobiercy mogli przejąć firmę i nią zarządzać, zapewniając w ten sposób jej kontynuację. Ważne jest też takie ułożenie spraw majątkowych za życia, żeby uniknąć w przyszłości sporów spadkobierców i procesów spadkowych, albowiem ich efektem zazwyczaj jest duży spadek wartości tego, co miało podlegać dziedziczeniu.

Bywa też i tak, że nikt ze spadkobierców nie chce przejąć firmy. Mają oni swoje własne plany życiowe i nie interesuje ich przejęcie firmy ojca. Wtedy dobrze jest ustalić to w rodzinie, jak również poinformować wszystkich, że skoro nikt nie chce firmy przejąć, to zostanie ona sprzedana lub zlikwidowana. Wiele firm można sprzedać, bo są chętni na ich kupno. Kupić firmę może konkurencja, może ktoś, kto po prostu zechce zainwestować pieniądze. W każdym z tych przypadków w zasadzie konieczne jest przekształcenie formy w spółkę, oraz zawarcie skomplikowanych umów sprzedaży udziałów. Niekiedy częścią umowy może być zobowiązanie dotychczasowego właściciela, że będzie jeszcze jakiś czas kierował firmą, żeby przekazać nabywcom swoją wiedzę o firmie i swoje doświadczenie.

Oczywiście, kolejnym etapem po sprzedaży firmy jest zainwestowanie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży w taki sposób, żeby przynosiły dochody i żeby nie było konieczności poświęcania zbyt wielkiej ilości czasu na zarządzanie nimi. Takimi inwestycjami może być zakup nieruchomości, mogą być inwestycje finansowe polegające na zakupie któregoś z produktów finansowych oferowanych przez banki. Mogą to też być różne inne możliwości występujące na rynku.

Prowadzący firmy rodzinne bardzo często nie mają czasu na to, żeby zastanowić się nad tym, co dalej ma się stać z firmą będącą dorobkiem ich życia. Powoduje to, że w razie nieszczęścia ich spadkobiercy znajdują się z sytuacji, w której nie bardzo ? często ze względu na nie uregulowaną sytuację prawną ? nie mogą poradzić sobie z firmą, i w efekcie ją tracą. O tym, co będzie po nas warto zastanawiać się zarówno przy zakładaniu firmy, jak i na pewnym etapie jej rozwoju.

Kupując udziały w spółce koncentrujemy się zazwyczaj na ocenie samej spółki i jej jakości. Tymczasem powinniśmy pamiętać, że czasami istnieją też wymogi związane z koniecznością uzyskania zgody na ich nabycie. Te wymogi bywają zazwyczaj zawarte w samej umowie spółki. Niekiedy jednak należy ? zwłaszcza przy dużych transakcjach, zawieranych pomiędzy dużymi podmiotami, uzyskiwać zezwolenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie udziałów czy akcji. Brak zezwolenia ze strony UOKiK, gdy ono jest wymagane, oznacza, że transakcja może nie wywrzeć skutków, a strony umowy narażają się na poważne kary. Drugim wymogiem, jaki może wystąpić, jest konieczność uzyskania zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, kiedy mamy do czynienia ze spółką, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wprawdzie większość transakcji dotyczących spółek posiadających nieruchomości, a związanych z kapitałem pochodzącym z Unii Europejskiej nie wymaga takiej zgody, niemniej należy pamiętać, że nie takie wszystkie transakcje są zwolnione z konieczności jej uzyskiwania. A transakcje z udziałem kapitału spoza Unii są obowiązkiem uzyskania zezwolenia objęte. Transakcja zawarta bez zezwolenia jest nieważna, co rodzi jako skutek to, że zbywca musi oddać pieniądze, a nabywca traci własność udziałów. Łatwo można sobie wyobrazić, jakie konsekwencje gospodarcze mogą z tego wyniknąć, jeśli np. musimy oddać cudzoziemcowi pieniądze, a spółkę odzyskujemy w stanie takim, że właściwie tylko można zgłosić wniosek o upadłość.

 

Drugim rodzajem wymogów związanych z uzyskiwaniem zgody są wymogi wynikające z umowy spółki. W praktyce spotykamy się z dwoma rodzajami zapisów umownych: albo jest to konieczność uzyskania zgody, najczęściej zgromadzenia wspólników, na zbycie udziałów, albo umowa zawiera zapis dotyczący prawa pierwokupu dla pozostałych wspólników, lub też bliżej niesprecyzowane prawo pierwszeństwa. Jeżeli dojdzie do zbycia udziałów bez wymaganej zgody spółki, w zasadzie zbycie jest nieważne. Jeżeli zaś mamy do czynienia z pierwokupem lub pierwszeństwem, to zbycie jest ważne, pomimo tego, że nie respektowano prawa pierwokupu lub pierwszeństwa, ale płyną określone skutki związane z uprawnieniami pokrzywdzonych pozostałych wspólników.

 

Jeżeli chodzi o naruszenie prawa pierwokupu, to sytuacja jest jasna: osoba uprawniona (jak wspólnik, któremu przysługiwało prawo pierwokupu) może dochodzić uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niego, to znaczy, że w praktyce może dochodzić, żeby mu sprzedać udziały po cenie takiej, jaka została uzgodniona pomiędzy stronami dokonującymi transakcji. Oczywiście, sprawa się niesłychanie komplikuje, gdy mamy do zbycia mniej udziałów, aniżeli jest uprawnionych wspólników domagających się sprzedania udziałów właśnie im. Rozstrzyganie takich sporów jest trudne, dlatego warto w umowie spółki przewidzieć metodę ustalania, kto i w jakiej kolejności i w jakiej ilości jest uprawniony do nabycia udziałów przy korzystaniu z prawa pierwokupu.

 

Warto też pamiętać, że prawo pierwokupu dotyczy tylko sytuacji, gdy udziały są sprzedawane, a nie innych metod zbycia. Jeśli udziały są zamieniane, darowane itd. to prawo pierwokupu ? polegające na tym, że w razie sprzedawania udziałów uprawniony może je kupić za cenę taką, jak uzgodniona między stronami ? się nie stosuje i można bez konsekwencji zbywać udziały w inny, aniżeli poprzez sprzedaż, sposób.

 

Przy zastrzeżeniu prawa pierwszeństwa, problemem zazwyczaj jest to, że nie określono, na czym to prawo ma polegać. W takiej sytuacji najczęściej w razie sporu ustalane jest, co strony miały na myśli podpisując klauzulę o prawie pierwszeństwa. Ustala się też, czy prawo to można realizować sądownie. Najczęściej okaże się , że nie jest możliwe ustalenie treści prawa pierwszeństwa, ani jego realizacja i wtedy prawa tego nie da się dochodzić. Zapis w umowie jest martwy.

 

Dla wspólników spółek z o.o. zazwyczaj jest bardzo ważne, żeby zapewnić sobie kontrolę nad składem osobowym spółki. Dlatego ważne jest zapewnienie takich zapisów w umowie spółki, że nie będzie wątpliwości, w jaki sposób trwałość składu udziałowców jest zapewniona.

W przypadku nabywania udziałów należy bardzo starannie przeanalizować zapisy umowy spółki i przeprowadzić transakcję w taki sposób, żeby nie naruszać praw pozostałych wspólników, jakie by one nie były, a także by uzyskać oficjalne zezwolenia na transakcje, jeśli są wymagane. Jeżeli mamy wątpliwości co do treści uprawnienia pozostałych wspólników, to najlepiej uzyska ć ich oświadczenia, że wyrażają zgodę na transakcję i zrzekają się swoich uprawnień.

 

Niemiej konieczne jest za każdym razem staranne badanie stanu spółki, gdyż jego brak może kosztować

Bardzo często jest tak,  że ktoś dostaje propozycję współpracy z dużą firmą, najczęściej pochodzącą z Zachodu (krajów Europy lub USA). Propozycja ta zasadza się na albo przystąpieniu dużego partnera do własnej spółki tej osoby, bądź też do założenia wspólnie spółki. W spółce takiej pełną władzę posiada większościowy udziałowiec, mniejszościowy zaś posiada prawo do jakiejś części dochodu (dywidendy) oraz jest zarządcą takiej spółki. Celem powstania spółki i współpracy jest wprowadzenie na rynek polski tej właśnie dużej spółki i jej produktów.

Warto dodać, że na rynku istnieje wiele takich spółek, wiele też powstaje.

Problem jednak leży w tym, że często na skutek niezbyt starannie wynegocjowanych warunków funkcjonowania mniejszościowego udziałowca – zarządcy spółki na tle takich stosunków powstają spory. Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że interesy tych dwóch podmiotów nie są identyczne. Większościowy udziałowiec nie jest często zainteresowany odbieraniem dywidendy, bo interesuje go rozwój rynku, a swój zarobek realizuje poprzez zwiększenie wartości całej grupy w różnych krajach. Z kolei dla osoby fizycznej zarobek na miejscu (pensja i ewentualny udział w zysku ) są najważniejsze, bo z tego on żyje. Dlatego bardzo ważne jest takie ustalenie warunków współpracy, żeby było jasne, w jaki sposób kto ma zrealizować swoje cele.

Większościowy udziałowiec jest zazwyczaj zainteresowany tym, żeby mniejszościowy wprowadził jego firmę na rynek w Polsce, a potem chce on przejąć tę firmę. Mniejszościowy udziałowiec jest mu potrzebny w najlepszym razie tak długo, jak długo jego praca przynosi efekty, natomiast zakończenie pracy lub zakończenie etapu umacniania firmy na rynku powoduje, że ten mniejszościowy udziałowiec przestaje być potrzebny. Stąd koniecznym staje się uregulowanie w umowie tej sytuacji i ustalenie warunków zakończenia współpracy. Te warunki to data, termin, do którego współpraca trwa, a następnie warunki odkupu udziałów przez udziałowca większościowego. Wśród tych warunków warto jest bardzo precyzyjnie określić sposób ustalenia ceny, gdyż to pozwoli zarządcy spółki na zrealizowanie części efektu pracy polegającego na zwiększeniu wartości spółki.

Jeżeli więc chcąc rozwinąć swoją firmę, decydujemy się na wejście do niej inwestora z naszej branży, to musimy ustalić wszelkie zasady współpracy z tym inwestorem. Musimy ustalić, jakie ten inwestor ma cele, jakie my mamy cele, i musimy podpisać umowy wyraźnie te cele precyzujące. Musimy liczyć się z tym, że inwestor będzie chciał wprowadzić spółkę do systemu swojej grupy kapitałowej, a nasza rola będzie taka, jaka jest przewidziana dla osób takich, jak my w jego grupie. Najczęściej będziemy w spółce tak długo, jak długo będziemy w niej pracować. Po odejściu otrzymamy prawdopodobnie dobre wynagrodzenie, ale najprawdopodobniej będzie nas obowiązywać klauzula zakazu konkurencji, tzn. nie będziemy mogli pracować w tej dziedzinie, w jakiej działała nasza spółka. Dlatego koniecznym jest uświadomienie sobie tego na początku współpracy i zawarcie takich umów z partnerem, które pozwolą na wyjście z takimi pieniędzmi, że będziemy mogli kontynuować działalność zawodową w innej dziedzinie.

Oczywiście, każda sytuacja wymaga odrębnego potraktowania i odrębnej oceny. Pamiętać należy jednak, że najważniejsze to uregulowanie wszystkiego, co tylko się da, na samym początku współpracy. Jak później dojdzie do konfliktu, to zazwyczaj jest już za późno.

Warto też pamiętać o tym, że powyższa zasada działa również w drugą stronę. Większościowy udziałowiec, który nie ureguluje w sposób precyzyjny swoich relacji z mniejszościowym, traci. Może bowiem łatwo się okazać, że taki mniejszościowy udziałowiec może stworzyć konkurencję i w ten sposób zaprzepaścić wyniki wieloletniej współpracy stron.

 • sprawy z zakresu postępowania administracyjnego, przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi,
 • podziały geodezyjne
 • zagospodarowanie przestrzenne
 • zaskarżanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • sprawy o odszkodowania związane ze zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • wywłaszczenia, w tym wywłaszczenia pod drogi publiczne,
 • sprawy o zwrot nieruchomości niewykorzystanych na cele wywłaszczenia
 • prawa wodnego, w tym sprawy dotyczące zalania nieruchomości,
 • prawa gospodarowania odpadami,
 • gospodarka komunalna,

 

samorząd terytorialny

 • obsługa prawna gmin, związków międzygminnych,
 • tworzenie gminnych osób prawnych i związków międzygminnych
 • obsługa prawna gminnych osób prawnych, w tym jednostek oświatowych i kulturalnych,
 • statuty związków międzygminnych.

 

Zamówienia publiczne

 • analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego,
 • weryfikacja oferty pod względem jej zgodności z prawem zamówień publicznych i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej,
 • reprezentowanie Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • stała obsługa działów zamówień publicznych podmiotów leczniczych (SPZOZ, szpitali).

 

Publikacje

 1. ochrona praw autorskich, przeciwdziałanie ich naruszeniom,
 2. umowy licencyjne wyłączne i niewyłączne,
 3. umowy i regulaminy dotyczące nabywania i przenoszenia praw autorskich,
 4. postępowania sprzeciwowe oraz o unieważnienie i wygaszenie praw własności przemysłowej przed sądami polskimi i Urzędem Patentowym,
 5. rejestrowanie praw własności przemysłowej, umowy związane z prawami własności przemysłowej, zarządzanie prawami własności przemysłowej, w tym przeprowadzanie poszukiwań w bazach danych.

Publikacje

Stosunek współwłasności nieruchomości ułamkowej może być zniesiony w drodze umowy cywilno ? prawnej wszystkich współwłaścicieli albo przez sąd w postępowaniu nieprocesowym.

Istnieją trzy sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości : poprzez jej fizyczny podział, przyznanie nieruchomości jednemu, względnie kilku współwłaścicielom z obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych i wreszcie sprzedaż nieruchomości stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Fizyczny podział nieruchomości ma miejsce w sytuacji , gdy taki podział jest możliwy, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub społeczno ? gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znacznie zmniejszyłby jej wartość.

Szczególnym sposobem takiego podziału jest ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze umowy wszystkich współwłaścicieli albo poprzez orzeczenie sądu. W takiej sytuacji wyodrębniony lokal ma ustanowioną osobną księgę wieczystą.

Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

W przypadku przyznania nieruchomości jednemu względnie kilku współwłaścicielom na wyłączną własność sąd orzekający w sprawie określi obowiązek spłat, względnie dopłat, na rzecz tych współwłaścicieli , którzy wyszli ze współwłasności.

O tym komu przyznać całość nieruchomości decyduje szereg czynników, takich jak m.in.: możliwości spłaty przez współwłaściciela, któremu nieruchomość ma być przyznana, potrzeby małoletnich dzieci, o ile o przyznanie nieruchomości starają się rodzice itp.

W razie orzeczenia przez sąd spłaty, bądź dopłaty na raty termin ich uiszczenia nie może być dłuższy niż 10 lat. W praktyce takie sytuacje są wyjątkowo rzadkie. Nadto sąd może orzec również sposób zabezpieczenia spłat w/w rat.

W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

W sytuacji gdy żaden ze współwłaścicieli nie chce lub nie może przejąć nieruchomości na wyłączną własność, a nieruchomość nie da się podzielić fizycznie, sąd orzeknie o jej sprzedaży stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Taki podział jest najmniej korzystny dla współwłaścicieli, albowiem sprzedaży dokonuje komornik , który z tego tytułu pobierze dodatkowe koszty.

W przypadku przyznania własności nieruchomości osobie nie będącej w jej posiadaniu, sąd w postanowieniu o zniesienie współwłasności nieruchomości orzeknie również co do wydania jej przez pozostałych współwłaścicieli.

Sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości rozpoznaje Sąd Rejonowy (jako Sąd I instancji ) właściwy z uwagi na miejsce położenia nieruchomości.

Jak już wcześniej wspomniano, sprawa taka toczy się w postępowaniu nieprocesowym, a jej uczestnikami są wszyscy żyjący współwłaściciele.

W przypadku zgodnego wniosku do sądu o zniesienie współwłasności nieruchomości wpis sądowy wynosi 300 zł , w pozostałych przypadkach wynosi on 1.000 zł.

 1. badanie stanu prawnego i ocena istniejących rozwiązań stosunków pracowniczych w zakładzie pracy, w tym umów o pracę,
 2. kontrakt menedżerski,
 3. projekty regulaminów zakładowych pracy i wynagradzania,
 4. projekty układów zbiorowych pracy,
 5. reprezentacja pracowników i pracodawców przed sądami pracy,
 6. sprawy z zakresu Karty Nauczyciela.
 7. Sprawy z zakresu rozliczania diet kierowców

Przygotowanie i prowadzenie w imieniu klienta wszelkich spraw sądowych (w postępowaniu procesowym i nieprocesowym) przed Sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami ścigania i komornikami. Prowadzenie kompleksowej obsługi procesowej przedsiębiorstw i osób fizycznych, w tym podmiotów zagranicznych, obejmującej spory z zakresu spraw:

prawa cywilnego, w tym:

 • sprawy dotyczące nieruchomości (zniesienia współwłasności nieruchomości , sprawy eksmisyjne, ustalanie praw do lokali mieszkalnych),
 • sprawy z zakresu posiadania nieruchomości,  w tym kwestie dotyczące czynszów (ustalanie ich wysokości , zapłata zaległych rat czynszowych, ustalanie sposobu korzystania  z nieruchomości itp.),
 • sprawy spadkowe (działy spadku, roszczeniami o zachowek itp.),
 • wszelkie sprawy związane z wykonywaniem zobowiązań umownych ( m.in. spraw budowlanych, kontraktów handlowych itp),
 • windykacja należności
 • sprawy odszkodowawcze z tytułu niewykonania zobowiązań lub czynów niedozwolonych
 • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych

prawa rodzinnego, w tym:

 • sprawy  o rozwód, separację, alimenty,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi,
 • ustalenie ojcostwa
 • sprawy dotyczące rozliczeń majątkowych po rozwodzie itp.,
 • rozliczenia majątkowe osób żyjących w konkubinacie

prawa karnego i karno – skarbowego, w tym sprawy dotyczące:

 • przestępstw gospodarczych (nadużycia, niegospodarność, wyłudzenia, oszustwa itp.),
 • przestępstw przeciwko dokumentom (fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy itp.),
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności karnej w związku z prawem podatkowym itp.,

Publikacje

 • Zakładanie i organizacja placówek oświatowych (szkół, przedszkoli) publicznych i niepublicznych, dotacje i finansowanie placówek,
 • Statuty i regulaminy oraz akty wewnętrzne placówek,
 • Sprawy z zakresu regulowanego Kartą Nauczyciela.
 1. reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym o błąd w sztuce lekarskiej zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym,
 2. obrona lekarzy w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych związanych z błędem w sztuce ,
 3. zastępstwo procesowe w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej,
 4. reprezentacja w zakresie sporów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 5. tworzenie podmiotów leczniczych oraz przekształcenie i likwidacja zakładów opieki zdrowotnej,
 6. przygotowywanie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 7. doradztwo prawne w zakresie działań marketingowych w obrocie regulowanym przez prawo farmaceutyczne,
 8. zagadnienia odpowiedzialności prawnej podmiotów zarządzających spółkami w sektorze prawa zdrowotnego, jak również podmiotów odpowiedzialnych za szkodę wyrządzoną przez produkt leczniczy lub wyrób medyczny,
 9. przygotowywanie oraz opiniowanie umów licencyjnych, umów kooperacyjnych, umów ubezpieczeniowych, umów dotyczących prowadzenia badań klinicznych i innych w zakresie sektora,

Publikacje

Sekretarka

tel. (+48) 61 852 32 61 email: mmaik@kancelaria-csp.pl

aplikant adwokacki

tel. (+48) 61 852 32 62 email: mpuk@kancelaria-csp.pl
Odbywa aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Wojciecha Celichowskiego 

Praktyka:

 • sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego
 • stała obsługa podmiotów gospodarczych,
  Język: angielski

adwokat

tel. (+48) 61 852 32 62 email: jcelichowski@kancelaria-csp.pl
adwokat Jerzy Celichowski jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, własności intelektualnej oraz nowych technologii. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się opracowywaniem opinii prawnych, raportów z badania due dilligence, w tym dotyczących stanu prawnego nieruchomości, przedsiębiorstw, oraz programów komputerowych. Udziela porad prawnych, opracowuje analizy i opinie prawne, a także reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
Włada biegle językiem angielskim i francuskim

aplikant adwokacki

email: kwojcik@kancelaria-csp.pl
Odbywa aplikację adwokacką pod patronatem adwokat Karoliny Służewskiej - Woźnickiej

Praktyka:

 • sporządzanie projektów pism procesowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, karnego i gospodarczego,

Języki: angielski i niemiecki.

aplikant radcowski

email: jmarciniak@kancelaria-csp.pl

Praktyka:

 • sporządzanie projektów pism procesowych z zakresu prawa cywilnego  i gospodarczego,

Języki: angielski i niemiecki

radca prawny

tel. (+48) 61 852 32 61 email: mgebka@kancelaria-csp.pl

Praktyka i doświadczenie:

 • prowadzenie spraw administracyjnych, w tym związanych z ustaleniem i regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz gospodarowaniem nieruchomościami,
 • sprawy z zakresu prawa budowlanego i planowania przestrzennego,
 • doradztwo w zakresie wewnętrznych aktów prawnych przedsiębiorstw regulujących sprawy pracownicze (prawo pracy),
 • ocena analiz i diagnoz stanu prawnego przedsiębiorstw przeznaczonych do komercjalizacji i prywatyzacji (jako kierownik Działu Organu Założycielskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz główny specjalista w Delegaturze Ministerstwa Przekształceń Własnościowych),
 • uczestnictwo w procesach prywatyzacyjnych (udział w opracowywaniu prospektów emisyjnych oraz w analiz stanu prawnego przedsiębiorstw, szczególnie w zakresie stanu prawnego nieruchomości).
Była członkiem rad nadzorczych spółek takich, jak m.in.: Teletra S.A., Polska Wełna S.A., Ponar Jafo S.A., Spomasz S.A.
radca prawny Magdalena Gębka jest Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu specjalizującym się w prawie administracyjnym. Zajmuje się sprawami z zakresu działalności organów samorządowych i ich jednostek organizacyjnych (np. szkół), w tym w szczególności w sprawach geodezyjnych, gospodarki nieruchomościami i planowania i zagospodarowania przestrzennego.

adwokat

tel. (+48) 61 852 32 61 email: wcelichowski@kancelaria-csp.pl

Praktyka i doświadczenie:

 • prowadzenie i koordynacja obsługi spółek z kapitałem zagranicznym oraz przedsiębiorców, zwłaszcza z Francji oraz francuskiego obszaru językowego; doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności tych podmiotów w Polsce oraz prowadzenie ich stałej obsługi prawnej,
 • udział w zakładaniu m.in. jednej z wiodących sieci supermarketów, spółek produkcyjnych i handlowych oraz fundacji, stowarzyszeń i uczelni wyższej,
 • negocjacje w imieniu Klientów znaczących kontraktów prawa handlowego, w tym związanych z inwestycjami w nieruchomości,
 • dokonanie szeregu przekształceń własnościowych i skomplikowanych procedur z zakresu prawa handlowego dla inwestorów polskich i zagranicznych,
 • reprezentowanie wierzycieli i dłużników w sprawach upadłościowych.
adwokat Wojciech Celichowski jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej z ponad 30-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawnych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Poczynając od tworzenia podmiotów prawa (spółek, fundacji itp.), poprzez ich organizację wewnętrzną (ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, własności intelektualnej itd.), przygotowywanie prawych aspektów przedsięwzięć biznesowych (negocjacje, projekty umów, due dilligence), aż do zakończenia działalności (sprzedaż przedsiębiorstwa, likwidacja, upadłość). Zajmuje się także prowadzeniem w imieniu przedsiębiorców sporów w postępowaniu arbitrażowym jak i przed sądami powszechnymi, w tym postępowań dotyczących odzyskiwania należności (w tym upadłość). Prowadzi także sprawy związane z nieruchomościami, związanymi z ich badaniem, nabywaniem i obciążaniem. Jego główni klienci działają w branżach IT i nowych technologii, inżynieryjnej, transportowej, rolnej, wydawniczej, medycznej.
Jest kierownikiem Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, a także sprawuje funkcję Prezesa Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski działającego przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu.
Ponadto jest wieloletnim wykładowcą i egzaminatorem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu i jednocześnie członkiem tej Rady, a także wielokrotnie zasiadał w Komisji egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości do sprawy przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Prelegent na wielu konferencjach naukowych.

Wojciech Celichowski: Można kupić za duże pieniądze użytkowanie wieczyste i ponieść ogromne straty tylko dlatego, że nabywca nie sprawdził, co tak naprawdę kupuje.

Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie użytkowania wieczystego nieruchomości?

Kupując użytkowanie wieczyste, warto sprawdzić, jak Skarb Państwa nabył nieruchomość. Nieprawidłowe nabycie, istnienie roszczeń reprywatyzacyjnych czy też roszczeń o zwrot nieruchomości wywłaszczonej i nieprzeznaczonej na cel przewidziany w decyzji wywłaszczeniowej mogą spowodować, że to użytkowanie utracimy. Można kupić za duże pieniądze użytkowanie wieczyste i ponieść ogromne straty tylko dlatego, że nie zbadano na początku tego, co się kupuje.

Dlaczego tak się dzieje?

Użytkowanie wieczyste może być ustanowione jedynie na gruncie Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego. Jest prawem do użytkowania nieruchomości zbliżonym do własności, ale niebędącym własnością. Własność zawsze przysługuje Skarbowi Państwa albo samorządowi terytorialnemu. Jeżeli zatem okaże się, że Skarb Państwa swego czasu nabył własność nieruchomości niezgodnie z prawem i jeśli np. decyzja nacjonalizacyjna zostanie uchylona, wówczas istnieje obawa, że i samo użytkowanie wieczyste przestanie istnieć. Skoro bowiem może ono istnieć wyłącznie na nieruchomości państwowej, a nieruchomość traci ten charakter, to i użytkowanie wieczyste może utracić swój byt. Te zagadnienia były niejednokrotnie przedmiotem rozważań wielu sądów, a orzecznictwo w tej sprawie nie jest jednolite.

Jakie jeszcze niebezpieczeństwa czekają nabywców użytkowania wieczystego?

W przypadku użytkowania wieczystego, które zostało utworzone w drodze umowy, bywają zazwyczaj określone warunki związane z koniecznością zabudowy tej nieruchomości. Są więc terminy, w jakich zabudowa musi być wykonana. W przeciwnym razie ryzykujemy wygaśnięcie użytkowania. W obrocie prawnym zdarzają się nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste, dla których termin zabudowy określony w umowie albo właśnie minął, albo jest bardzo krótki. W takiej sytuacji albo należy próbować uzyskać oświadczenie właściciela nieruchomości (np. gminy), że termin zostanie przedłużony, albo zrezygnować z kupna.

Czy zainteresowany nabyciem tego prawa powinien sprawdzić przeznaczenie nieruchomości?

Oczywiście, za każdym razem, gdy kupujemy nieruchomość ? nie tylko użytkowanie wieczyste ? należy sprawdzić, czy zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego, a gdy ich nie ma, zgodnie z innymi przepisami, nieruchomość nadaje się do celu, do którego ją kupujemy. Nie bez znaczenia są także informacje dotyczące wysokości opłat za użytkowanie wieczyste. Sprawa jest dość skomplikowana, bo opłaty ulegają zmianie, czyli podwyższeniu. Ryzykujemy więc, że kupimy użytkowanie wieczyste ze stosunkowo niskimi opłatami, a opłaty te w krótkim czasie ulegną drastycznej podwyżce.

Ile czasu nabywca użytkowania wieczystego będzie mógł korzystać ze swojego prawa?

Użytkowanie wieczyste może być utworzone na okres od 40 do 99 lat. Warto więc zobaczyć, jaka część czasu, na jaki zostało utworzone użytkowanie wieczyste, jeszcze nam zostaje. Biorąc pod uwagę, że pierwsze użytkowania zostały utworzone w latach 60. ubiegłego wieku, to często do końca może nam pozostawać kilkadziesiąt lat. Pytanie zatem, czy nakłady, jakie planujemy, zwrócą nam się w tym czasie.

Czy można przedłużyć ten termin?

Wprawdzie przepisy mówią o tym, że użytkowanie wieczyste może być przedłużone, oraz że nakłady są po jego wygaśnięciu zwracane użytkownikowi, ale jak do tej pory nikt tego jeszcze nie robił. Nie wiadomo więc, jak to będzie w praktyce; pewne jest tylko to, że po wygaśnięciu użytkowania utracimy je. Warto zatem poświęcić trochę wysiłku na staranne zbadanie tego, co kupujemy. Jeśli tego nie zrobimy, możemy potem żałować.

W jaki sposób powstaje użytkowanie wieczyste?

Użytkowanie wieczyste powstaje w dwojaki sposób: z mocy prawa albo na skutek umowy zawartej przez użytkownika wieczystego np. z gminą lub ze Skarbem Państwa. Z mocy prawa powstawało np. wtedy, gdy przedsiębiorstwo państwowe na podstawie przepisów z 1990 roku uzyskiwało je na skutek przekształcenia swojego prawa zarządu w użytkowanie wieczyste. Powstaje z mocy prawa też wtedy, gdy zakład budżetowy jest przekształcany w spółkę; wówczas zarząd nieruchomością zmienia się z mocy prawa w użytkowanie wieczyste. Takie użytkowanie wieczyste może być przedmiotem obrotu, tzn. można je kupić.

 1. bieżąca obsługa (doradztwo) przedsiębiorców i przedsiębiorstw,
 2. sprawy korporacyjne:
  • zakładanie, przekształcanie, fuzje, podziały i likwidacja osób prawnych i jednostek organizacyjnych (spółek handlowych, Fundacji, Stowarzyszeń)
  • zmiany umów spółek i statutów osób prawnych i jednostek organizacyjnych
  • operacje dotyczące majątku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym nabywanie i zbywanie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, podwyższania i obniżanie kapitału zakładowego
  • postępowanie rejestracyjne w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • przygotowywanie projektów uchwał i protokołów wspólników i organów osób prawnych i jednostek organizacyjnych
  • umowy zakupu udziałów i akcji spółek,
  • prowadzenie procesów sądowych z zakresu prawa spółek, w szczególności z zakresu odpowiedzialności członków organów spółek oraz uchylania uchwał wspólników
 3. tworzenie i opiniowanie umów handlowych,
 4. prawo nowych technologii:
  • umowy dot. świadczenia usług hostingowych, budowy sieci teleinformatycznych, dostarczania rozwiązań teleinformatycznych, budowy serwisów internetowych,
  • umowy licencyjne na oprogramowanie,
  • umowy dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich do programów komputerowych,
  • dotyczących e-handlu: regulaminów sklepów internetowych, udostępniania dóbr intelektualnych i świadczenia usług drogą elektroniczną
 5. tworzenie, opiniowanie i dostosowywanie wewnętrznych aktów:
  • regulaminów zachowania poufności i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa ,
  • regulaminów dotyczących zakazu konkurencji
  • dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 6. analiza i diagnoza stanu prawnego przedsiębiorstw (due dilligence),
 7. postępowania upadłościowe i naprawcze
  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zarówno za dłużnika jak i wierzyciela;
  • reprezentowanie stron (dłużnika albo wierzycieli) w postępowaniu upadłościowym, także w zakresie negocjacji warunków układu z wierzycielami, jak i na etapie wykonywania układu lub prowadzenia likwidacji
  • przygotowywanie oświadczenia  o wszczęcie postępowania naprawczego
  • prawne aspekty planu naprawczego
 8. prowadzenie spraw z zakresu własności przemysłowej, w tym wzorów użytkowych, znaków handlowych, patentów,
 9. tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów inwestorskich, w tym start-upów, zarówno ze strony inwestora jak i podmiotów poszukujących inwestora;
 10. doradztwo prawne w zakresie mechanizmów prawnych dotyczących importu równoległego,\restrukturyzacja finansowa i organizacyjno-prawna (oddłużanie przedsiębiorstw, negocjacje z bankami, ZUS i innymi wierzycielami, ugody itp.),
 11. obsługa prawna procesów finansowania przedsiębiorstw: umów kredytowych, emisji akcji i obligacji
 12. sprawy podatkowe
  • wstępna optymalizacja podatkowa,
  • wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe,
  • postępowania przed Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową, Urzędem Kontroli Skarbowej,
  • postępowania sądowo-administracyjne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 1. sprawy z zakresu ochrony konkurencji
  • reprezentowanie stron przed UOKiK oraz w późniejszym postępowaniu sądowym we wszystkich sprawach, zwłaszcza w sprawach o nieuczciwą konkurencję i zmowy cenowe,
  • reprezentowanie stron w sprawach o wyrażenie zgody na koncentrację przedsiębiorców,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa konkurencji w aspektach regulacji krajowych i europejskich, w szczególności ochrona prawna przed podrabianiem produktów oraz nieuczciwą reklamą,

 

Publikacje

Polacy coraz częściej podróżują i prowadzą interesy za granicą. Coraz częściej więc mają tam sprawy sądowe. I bardzo często je przegrywają, bo nie potrafią sobie z nimi radzić, albo też uznają, że nie ma sensu prowadzić procesu za granicą, bo jest to zbyt drogie.

Do napisanie tego artykułu skłoniła mnie następująca sytuacja. Zgłosiła się do nas klientka, która rozwinęła i prowadziła firmę opartą o zlecenie od zagranicznego kontrahenta. Krótko mówiąc, ten zagraniczny kontrahent był jej jedynym klientem i zapewniał odbiór 100% jej produktów. W pewnym momencie oświadczył, że kończy współpracę, tak że nasza klientka z dnia na dzień znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, a przede wszystkim poniosła bardzo duże straty.

Taka sytuacja zdarza się bardzo często. Silniejszy partner zagraniczny wykorzystuje polską firmę dla rozwinięcia swoich interesów w Polsce i potem zaprzestaje współpracy. Polacy nie decydują się na obronę swoich praw w procesie, chociaż zazwyczaj mamy tu do czynienia z aktami nieuczciwej konkurencji, i to oczywistymi.

Tym razem jednak wprowadziliśmy do gry kancelarię zagraniczną, która podjęła się prowadzenia procesu i wygrała znaczne odszkodowanie. Okazało się, że koszt wynajęcia takiej kancelarii jest kosztem na poziomie takim, że polska klientka, i to będąca w kłopotach finansowych, mogła sobie na to pozwolić. Ważne też było to, że mieliśmy do czynienia z kancelarią, którą znaliśmy i z którą łączyła nas współpraca, tak więc wspólnie mogliśmy opracować to, co należało zrobić.

Jaki z tego płynie morał? Jak ma się sprawę za granicą, to jeśli potrafi się zaangażować kancelarię mającą rzeczywiście dobre kontakty zawodowe w kraju, którego sprawa dotyczy, to można ją wygrać. Nie należy więc się bać, tylko bronić swoich interesów.

 1. ustalanie i badanie stanu prawnego (due diligence) nieruchomości,
 2. badanie ksiąg wieczystych,
 3. regulacja stanu prawnego nieruchomości – dostosowywanie treści księgi wieczystej do rzeczywistego stanu prawnego
 4. obsługa prawna firm zarządzających nieruchomościami,
 5. przygotowywanie umów i aktów prawnych dotyczących nieruchomości, w tym umów najmu i dzierżawy, umów deweloperskich,
 6. zniesienie współwłasności nieruchomości,
 7. sprawy dotyczące zasiedzenia własności nieruchomości,
 8. nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, w tym uzyskiwanie zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.
 9. odzyskiwanie nieruchomości utraconych przez właścicieli (reprywatyzacja)
 10. kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego na nieruchomościach,
  • negocjacje dotyczące nabycia lub sprzedaży nieruchomości,
  • doradztwo przy nabyciu i sprzedaży nieruchomości,
  • umowy przedwstępne sprzedaży i sprzedaży,
  • umowy o prace projektowe,
  • umowy o roboty budowlane,
  • umowy o nadzór autorski,
  • negocjacje z samorządami w przedmiocie umów partycypacyjnych,
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych inwestorów i wykonawców,
  • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego, wydania warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę.

Publikacje

adwokat

tel. (+48) 61 852 32 61 email: ksluzewska@kancelaria-csp.pl

Praktyka i doświadczenie:

 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, medycznego i prawa karnego oraz prowadzenie negocjacji w imieniu Klientów,
 • reprezentowanie osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym, administracyjnymi oraz organami ścigania,
 • kompleksowa obsługa podmiotów z branży medycznej,
 • prowadzenie złożonych postępowań sądowych z zakresu prawa medycznego, w tym spraw związanych z błędami w sztuce lekarskiej (reprezentowanie osób wykonujących zawody medyczne oraz pacjentów).
adwokat Karolina Służewska – Woźnicka jest Członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej o wieloletnim doświadczeniu w obsłudze zarówno przedsiębiorców, organów administracji jak i osób prywatnych. W ramach swojej praktyki zawodowej specjalizuje się w doradztwie oraz prowadzeniu spraw sądowych w imieniu swoich klientów, zarówno dotyczących ich sytuacji osobistej (sprawy karne, rodzinne) jak i majątkowej. Z sukcesami prowadzi spory sądowe między przedsiębiorcami doprowadzając do uzyskania korzystnych rozstrzygnięć w postaci tytułu wykonawczego, w tym doprowadzając do skutecznego wyegzekwowania zapłaty, albo zwolnienia z odpowiedzialności. W prowadzonych przez nią sprawach gospodarczych jej klienci działają głównie w branży medycznej, weterynaryjnej, a także w administracji publicznej.
Działa także przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu prowadząc zajęcia szkoleniowe dla aplikantów adwokackich oraz jest wykładowcą Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.
Ponadto jest autorem wielu publikacji wielokrotnie występowała jako prelegent na konferencjach naukowych, w szczególności poświęconych zagadnieniom związanym z wykonywaniem zawodu lekarza, w zakresie ich aspektów prawnych.
Włada biegle językiem francuskim.

radca prawny

tel. (+48) 61 852 32 61 email: ecelichowska@kancelaria-csp.pl

Praktyka i doświadczenie:

 • stała obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 • opracowywanie statutów związków międzygminnych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 • sprawy z zakresu prawa oświatowego: związane z oświatą publiczną, Kartą Nauczyciela oraz problemami z zakresu zakładania i finansowania szkół, przedszkoli niepublicznych i placówek niepublicznych,
 • obsługa spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem jednostek samorządu,
 • sprawy z zakresu regulowania stanu prawnego nieruchomości.
 • Sprawy z zakresu prawa pracy: opracowywanie wewnętrznych regulaminów oraz występowanie w sądzie w sprawach pracowniczych.
 • Sprawy z zakresu transportu drogowego, w szczególności przygotowywanie regulaminów wynagradzania kierowców i spraw sądowe dotyczące rozliczenia wynagrodzenia i diet kierowców.

radca prawny Elżbieta Celichowska jest Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, oświatowym oraz w prawie pracy. Świadczy usługi bieżącej obsługi prawnej na rzecz organów administracji samorządzowej doradzając i opiniując planowane działania w każdym aspekcie działalności tych organów, ich jednostek organizacyjnych (np. szkół), ale także przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa pracy. Praktyka prawa pracy obejmuje opracowywanie wewnętrznych regulaminów dotyczących pracowników (regulamin pracy, zakaz konkurencji, ochrona tajemnicy i własności intelektualnej pracodawcy, wynagrodzenia) ale także doradztwo i reprezentowanie zarówno pracodawców jak i pracowników w sporach sądowych dotyczących stosunku pracy.
Doświadczenie i specjalizacje Parterów Kancelarii pozwalają na wieloaspektowe zbadanie oraz zaproponowanie klientom indywidualnie dobranych i bezpiecznych rozwiązań prawnych w ich sprawach.
Autorka licznych publikacji, aktów wewnętrznych prawa pracy, regulaminów wynagradzania i zakładowych układów zbiorowych pracy. Dokonuje też analizy stanu tych regulacji.

Partnerzy

Elżbieta Celichowska
radca prawny

Karolina Służewska-Woźnicka
adwokat

Wojciech Celichowski
adwokat

adwokaci i radcowie prawni

Magdalena Gębka
radca prawny

Jerzy Celichowski
adwokat

Jakub Krupka
adwokat

Marek Hnatyszyn
adwokat


Prawnicy

Joanna Marciniak
aplikant radcowski

Katarzyna Wójcik
aplikant adwokacki

Elżbieta Popowska
aplikant radcowski

Michał Puk
aplikant adwokacki

Sekretariat

Małgorzata Maik
sekretarka

20 December 2017

Życzenia Świąteczne

Święta Bożego Narodzenia niech będą czasem radości, wytchnienia i nadziei, a w nadchodzącym Nowym Roku 2018 niech wszystkie marzenia i plany, tak w życiu osobistym, jak […]
20 December 2017

Praca Kancelarii w okresie świątecznym

Uprzejmie informujemy, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia Kancelaria w dniu 21 grudnia będzie czynna tylko do godziny 15:00, w dniach 22 oraz 29 grudnia będzie […]
30 November 2017

CSP w Radiu Poznań

adwokat Wojciech Celichowski wraz z przewodniczącym wielkopolskiej Solidarności Jarosławem Lange oraz prezydentem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Wojciechem Krukiem w dniu 29 listopada 2017 roku mówili o mediacjach […]
28 November 2017

Artykuł Kancelarii CSP i EXCO w portalu infor.pl

Polecamy Państwa lekturze artykuł współautorstwa Kancelarii CSP i EXCO A2A sp. z o.o. na temat badania due dilligence, który ukazał sie w portalu infor.pl pod tym […]
28 November 2017

Artykuł w Głosie Wielkopolskim

Polecamy Państwa lekturze artykuł w Głosie Wielkopolskim o mediacji w sprawach pracowniczych dostępny pod tym likiem
20 November 2017

konferencja UAM pt. Perspektywy Mediacji w stosunkach pracy w Wielkopolsce

Dnia 17.11.2017r adwokat Wojciech Celichowski prowadził konferencję na Wydziale Prawa i Administracji UAM pt. Perspektywy Mediacji w stosunkach pracy w Wielkopolsce. Organizatorami Konferencji były: NSZZ Solidarność […]
17 October 2017

Konferencja Polskiego Centrum Mediacji Oddziału w Poznaniu

Adwokat Wojciech Celichowski wziął udział w konferencji Polskiego Centrum Mediacji Oddziału w Poznaniu pn. “5 wymiarów komunikacji w mediacji, Jak budować mosty współpracy?” organizowanej z okazji […]
21 September 2017

Artykuł o dziedziczeniu działalności gospodarczej

W portalu Infor.pl ukazał się wspólny artykuł Kancelarii  CSP i EXCO A2A Polska sp. z o.o. Treść artykułu dostępna jest tutaj.
21 September 2017

Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

adwokat Wojciech Celichowski w dniu 10. czerwca 2017 roku wygłosił dla Studentów Studiów  Podyplomowych na kierunku Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wykład pod tytułem “Zawieranie […]
28 February 2017

CSP w programie LUSTRA TVP3 Poznań

Wczoraj, 27 lutego 2017 roku, adwokat Karolina Służewska – Woźnicka wraz z dr hab Moniką Urbaniak z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prezesem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu […]
26 February 2017

Czwarty Kongres Prawników Wielkopolski

Kancelaria CSP weźmie udział w Czwartym Kongresie Prawników Wielkopolski, który odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 roku. Tematem przewodnim  tegorocznego wydania jest „Prawnicy dla Pacjentów […]

Wyślij wiadomość


Dane teleadresowe i status prawny

Adres


Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Zakręt 26/2, 60-351 Poznań

tel. +48 61 852 32 61
fax. + 48 61 852 32 62

kancelaria@kancelaria-csp.pl

Status


KRS nr 0000330668, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 778 146 33 41

Łączne ubezpieczenie Partnerów Kancelarii od odpowiedzialności cywilnej wynosi 10.000.000 złotych.

Social media


LinkedIn

Mapa dojazdu


 

O Kancelarii

Jesteśmy doświadczonym zespołem prawników o uzupełniających się specjalizacjach. Świadczymy usługi prawne dla firm oraz osób fizycznych w kraju i za granicą. Reprezentujemy Klientów przed sądami, urzędami i organami ścigania w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, spadkowego, karnego i karno-skarbowego. Prowadzimy procesy zmierzające do windykacji należności. Zajmujemy się doradztwem, przede wszystkim w zakresie prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy i administracyjnego. Analizujemy i sporządzamy umowy handlowe oraz opinie prawne. Doradzamy podczas zakładania firm oraz przekształcania formuły ich działania. Diagnozujemy i ustalamy stan prawny majątków przedsiębiorstw oraz nieruchomości (due diligence).

Obsługujemy Klientów w języku polskim, francuskim i angielskim.

Współpraca

W celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości usług i kompleksowej obsługi naszych klientów Kancelaria współpracuje stale w wieloma specjalistami, w tym między innymi:

kancelarią notarialną Dorota Celichowska Maciej Celichowski Wioletta Majchrzak notariusze s.c.
www.kancelaria-ccm.pl

biurem tłumaczeń Business Serwis Maria Schneider
www.btbs.com.pl

spółką Wielkopolska Grupa Doradztwa Gospodarczego PRO PROGRESS spółka z o.o.
www.proprogress.pl


spółką EXCO A2A Polska sp. z o.o.
www.exco.pl


Kontakt