Karolina Służewska-Woźnicka

adwokat

tel. (+48) 61 852 32 61 email: ksluzewska@kancelaria-csp.pl

Praktyka i doświadczenie:

  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, medycznego i prawa karnego oraz prowadzenie negocjacji w imieniu Klientów,
  • reprezentowanie osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym, administracyjnymi oraz organami ścigania,
  • kompleksowa obsługa podmiotów z branży medycznej,
  • prowadzenie złożonych postępowań sądowych z zakresu prawa medycznego, w tym spraw związanych z błędami w sztuce lekarskiej (reprezentowanie osób wykonujących zawody medyczne oraz pacjentów).
adwokat Karolina Służewska – Woźnicka jest Członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej o wieloletnim doświadczeniu w obsłudze zarówno przedsiębiorców, organów administracji jak i osób prywatnych. W ramach swojej praktyki zawodowej specjalizuje się w doradztwie oraz prowadzeniu spraw sądowych w imieniu swoich klientów, zarówno dotyczących ich sytuacji osobistej (sprawy karne, rodzinne) jak i majątkowej. Z sukcesami prowadzi spory sądowe między przedsiębiorcami doprowadzając do uzyskania korzystnych rozstrzygnięć w postaci tytułu wykonawczego, w tym doprowadzając do skutecznego wyegzekwowania zapłaty, albo zwolnienia z odpowiedzialności. W prowadzonych przez nią sprawach gospodarczych jej klienci działają głównie w branży medycznej, weterynaryjnej, a także w administracji publicznej.
Działa także przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu prowadząc zajęcia szkoleniowe dla aplikantów adwokackich oraz jest wykładowcą Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.
Ponadto jest autorem wielu publikacji wielokrotnie występowała jako prelegent na konferencjach naukowych, w szczególności poświęconych zagadnieniom związanym z wykonywaniem zawodu lekarza, w zakresie ich aspektów prawnych.
Włada biegle językiem francuskim.
Kontakt