konferencja UAM pt. Perspektywy Mediacji w stosunkach pracy w Wielkopolsce

Konferencja Polskiego Centrum Mediacji Oddziału w Poznaniu
17 października 2017
Artykuł w Głosie Wielkopolskim
28 listopada 2017

Dnia 17.11.2017r adwokat Wojciech Celichowski prowadził konferencję na Wydziale Prawa i Administracji UAM pt. Perspektywy Mediacji w stosunkach pracy w Wielkopolsce. Organizatorami Konferencji były: NSZZ Solidarność Wielkopolska, Pracodawcy RP Wielkopolska, oraz Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Patronat nad Konferencją objęli: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne, Wydział Prawa i Administracji UAM, Wielkopolska Izba Adwokacka i Okręgowa Izba Radców Prawnych. W szeregu wystąpień merytorycznych teoretyków i praktyków mediacji, przedstawicieli związku zawodowego i pracodawcy podsumowano stan mediacji w sprawach pracowniczych, oraz wskazano szereg istotnych pól, na jakich mediacja taka mogłaby się rozwijać. W trakcie konferencji podpisano porozumienie mające być bazą do zorganizowania w sposób instytucjonalny rozwoju mediacji w Wielkopolsce, dzięki czemu wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z mediatorów przygotowanych do prowadzenia mediacji w sprawach pracowniczych, a nadto zostanie przygotowana wszelka niezbędna do prowadzenia mediacji pracowniczych infrastruktura.

Kontakt