Nieruchomości

 1. ustalanie i badanie stanu prawnego (due diligence) nieruchomości,
 2. badanie ksiąg wieczystych,
 3. regulacja stanu prawnego nieruchomości – dostosowywanie treści księgi wieczystej do rzeczywistego stanu prawnego
 4. obsługa prawna firm zarządzających nieruchomościami,
 5. przygotowywanie umów i aktów prawnych dotyczących nieruchomości, w tym umów najmu i dzierżawy, umów deweloperskich,
 6. zniesienie współwłasności nieruchomości,
 7. sprawy dotyczące zasiedzenia własności nieruchomości,
 8. nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, w tym uzyskiwanie zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.
 9. odzyskiwanie nieruchomości utraconych przez właścicieli (reprywatyzacja)
 10. kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego na nieruchomościach,
  • negocjacje dotyczące nabycia lub sprzedaży nieruchomości,
  • doradztwo przy nabyciu i sprzedaży nieruchomości,
  • umowy przedwstępne sprzedaży i sprzedaży,
  • umowy o prace projektowe,
  • umowy o roboty budowlane,
  • umowy o nadzór autorski,
  • negocjacje z samorządami w przedmiocie umów partycypacyjnych,
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych inwestorów i wykonawców,
  • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego, wydania warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę.

Publikacje

Kontakt