Odwołany wyjazd wielkanocny, odwołana majówka, odwołane wakacje -jakie uprawnienia mają podróżujący w związku z epidemią COVID -19?

Co z biegiem terminów podczas epidemii?
8 kwietnia 2020
Życzenia wielkanocne Partnerów i Zespołu Kancelarii CSP!
10 kwietnia 2020

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan epidemiczny, a następnie stan epidemii doszło do odwołania wielu wyjazdów zarówno przez biura podróży, jak i samych uczestników wycieczek. Przed zainteresowanymi podmiotami pojawiało się pytanie – kto jest w obecnej sytuacji zobowiązany do poniesienia kosztów? Czy podróżny może żądać zwrotu poniesionych kosztów? Czy organizatorzy wycieczek mają prawo żądać dodatkowej opłaty za zmianę terminu wycieczki?

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

Z uwagi na wybuch pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i lawinowo rosnącą liczbą zachorowań uznać należy, iż mamy do czynienie w obecnej sytuacji z „nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami”.

We wskazanych powyżej przepisach ustawodawca  ustalił, iż organizator turystyki w przypadku niemożności realizacji umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, może ją rozwiązać i zwrócić podróżnemu wszystko to, co wpłacił. Podróżnemu nie przysługuje w takiej sytuacji dodatkowe odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Warunkiem jest jednak, by organizator powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej (ustawodawca uzależnił ten termin od okresu trwania wycieczki).

Jednocześnie należy podkreślić, iż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wyraził stanowisko, iż konsumentowi nie należy się odszkodowanie od biura podróży, gdy zakupiona przez niego wycieczka zakończyła się wcześniej ze względu na działania władz państwowych związanych z przeciwdziałaniem „koronawirusowi”.

Istotnym dla podróżnych jest również wskazanie, iż właściciele hoteli nie mają uprawnienia do żądania od podróżujących dodatkowej opłaty za przesunięcie terminu rezerwacji pokoju, nawet jeśli nowy termin wypadać ma w trakcie trwania sezonu letniego. Należy wówczas podnieść, iż hotele nie ponoszą żadnych uzasadnionych kosztów z powodu przełożenia terminu, a więc pobieranie przez nich dodatkowych opłat byłoby nadużyciem prawa.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji – jeśli potrzebujecie pomocy przy regulacji kwestii prawnych związanych z wcześniej zaplanowanymi wyjazdami.

ZESPÓŁ KANCELARII CSP

DANE DO KONTAKTU:

adw. Karolina Służewska-Woźnicka

Adres e-mail: ksluzewska@kancelaria-csp.pl

Telefon: 501 454 558

Kontakt