Prawo medyczne

  1. reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym o błąd w sztuce lekarskiej zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym,
  2. obrona lekarzy w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych związanych z błędem w sztuce ,
  3. zastępstwo procesowe w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej,
  4. reprezentacja w zakresie sporów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  5. tworzenie podmiotów leczniczych oraz przekształcenie i likwidacja zakładów opieki zdrowotnej,
  6. przygotowywanie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  7. doradztwo prawne w zakresie działań marketingowych w obrocie regulowanym przez prawo farmaceutyczne,
  8. zagadnienia odpowiedzialności prawnej podmiotów zarządzających spółkami w sektorze prawa zdrowotnego, jak również podmiotów odpowiedzialnych za szkodę wyrządzoną przez produkt leczniczy lub wyrób medyczny,
  9. przygotowywanie oraz opiniowanie umów licencyjnych, umów kooperacyjnych, umów ubezpieczeniowych, umów dotyczących prowadzenia badań klinicznych i innych w zakresie sektora,

Publikacje

Kontakt