Prawo oświatowe

  • Zakładanie i organizacja placówek oświatowych (szkół, przedszkoli) publicznych i niepublicznych, dotacje i finansowanie placówek,
  • Statuty i regulaminy oraz akty wewnętrzne placówek,
  • Sprawy z zakresu regulowanego Kartą Nauczyciela.
Kontakt