Prawo pracy

  1. badanie stanu prawnego i ocena istniejących rozwiązań stosunków pracowniczych w zakładzie pracy, w tym umów o pracę,
  2. kontrakt menedżerski,
  3. projekty regulaminów zakładowych pracy i wynagradzania,
  4. projekty układów zbiorowych pracy,
  5. reprezentacja pracowników i pracodawców przed sądami pracy,
  6. sprawy z zakresu Karty Nauczyciela.
  7. Sprawy z zakresu rozliczania diet kierowców
Kontakt