Prawo własności przemysłowej i prawo autorskie

  1. ochrona praw autorskich, przeciwdziałanie ich naruszeniom,
  2. umowy licencyjne wyłączne i niewyłączne,
  3. umowy i regulaminy dotyczące nabywania i przenoszenia praw autorskich,
  4. postępowania sprzeciwowe oraz o unieważnienie i wygaszenie praw własności przemysłowej przed sądami polskimi i Urzędem Patentowym,
  5. rejestrowanie praw własności przemysłowej, umowy związane z prawami własności przemysłowej, zarządzanie prawami własności przemysłowej, w tym przeprowadzanie poszukiwań w bazach danych.

Publikacje

Kontakt