Stała obsługa prawna

Stała obsługa prawna polega na doraźnej pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię na bieżąco, we wszystkich dziedzinach prawa i we wszystkich aspektach prawnych związanych z działalnością gospodarczą naszych klientów. Usługa ta w zależności od potrzeb świadczona jest na miejscu, w siedzibie klienta, w siedzibie kancelarii lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Kontakt