TARCZA ANTYKRYZYSOWA- ROZWIĄZANIA PRAWNE

Praca Kancelarii w okresie pandemii/Travail du Cabinet CSP pendant la pandémie/ Work of CSP Office during pandemic
20 marca 2020
ZWOLNIENIA OD SKŁADEK ZUS
2 kwietnia 2020

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI GOTOWI NA UDZIELENIE POMOCY W FORMIE TELEFONICZNEJ BĄDŹ MAILOWEJ (DANE DO KONTAKTU PONIŻEJ)

Szanowni Państwo,

z dniem 1 kwietnia 2020 roku weszły w życie przepisy określane mianem tzw. tarczy antykryzysowej zawierające pakiet pomocowy m.in. dla przedsiębiorców i pracowników, a w nim rozwiązania dotyczące w szczególności:

 • dofinansowania do wynagrodzenia postojowego pracowników objętych przestojem ekonomicznym oraz dofinansowania do wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym wymiarem pracy;
 • dofinansowania i pożyczki na pokrycie części kosztów prowadzenia działalności;
 • zwolnienia ze składek ZUS oraz KRUS;
 • zwolnienia z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczania zaliczki na podatek o należności nieuregulowane;
 • regulacje dotyczące pożyczek i kredytów dla przedsiębiorców;
 • regulacje dotyczące funkcjonowania spółek prawa handlowego, w tym funkcjonowanie organów spółki;
 • regulacje dotyczące maksymalnych cen i marż;
 • regulacje dotyczące działalności handlowej;
 • regulacje dotyczące imprez turystycznych oraz organizacji wydarzeń rekreacyjnych i rozrywkowych;
 • regulacje dotyczące zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami administracyjnymi
 • praw pracownika.

Kancelaria CSP wspiera przedsiębiorców oraz ich pracowników w tak trudnym dla wszystkich okresie, w szczególności poprzez analizę najnowszych aktów prawnych regulujących zagadnienia dotyczące przeciwdziałania negatywnym skutkom finansowym wystąpienia stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz przygotowywanie rozwiązań najkorzystniejszych dla działalności naszych Klientów.

DANE DO KONTAKTU:

adw. Karolina Służewska-Woźnicka

Adres e-mail: ksluzewska@kancelaria-csp.pl

Telefon: 501 454 558

adw. Wojciech Celichowski

Adres e-mail: wcelichowski@kancelaria-csp.pl

Telefon: 507 023 695

r. pr. Elżbieta Celichowska

Adres e-mail: ecelichowska@kancelaria-csp.pl

Telefon: 507 023 694

adw. Jerzy Celichowski

Adres e-mail: jcelichowski@kancelaria-csp.pl

Telefon: 601 806 420

Kontakt