Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa

Nowości w chorobach wewnętrznych koni
18 czerwca 2018
publikacja w Biuletynie Dolnośląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
19 listopada 2018

Adwokat Wojciech Celichowski został wybrany Wiceprezydentem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej . Kancelaria CSP od lat współpracuje z Wielkopolską Izbą Przemysłowo – Handlową, współuczestnicząc w lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych jej przedsięwzięciach. Adwokat Wojciech Celichowski dotychczas pełnił funkcję Prezesa stałego Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski działającego przy WIPH.

Kontakt