Joanna Marciniak

aplikant radcowski

email: jmarciniak@kancelaria-csp.pl

Praktyka:

    Joanna Marciniak jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, aplikację radcowską odbywa pod patronatem radcy prawnego Elżbiety Celichowskiej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziale Prawa i Administracji. Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie administracyjnym. W ramach odbywania aplikacji radcowskiej bierze udział w przeprowadzaniu kompleksowej analizy dokumentacji pracowniczej, opracowywaniu wewnętrznych regulaminów dotyczących pracowników, doradztwie i reprezentowaniu, zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach sądowych dotyczących stosunku pracy. Wpisana na listę mediatorów Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Od 2014 roku Sekretarz Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski.

Języki: angielski i niemiecki

Kontakt