Wielkopolski Sąd Arbitrażowy – sprawozdanie z działalności

adwokat Wojciech Celichowski na Walnym Zgromadzeniu Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej złożył sprawozdanie z działalności Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego w minionym roku.

Podsumowanie roku 2022 – Arbitraż Wielkopolski (arbitrazwielkopolski.pl)