adwokat Wojciech Celichowski arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Z dumą informujemy, że adwokat Wojciech Celichowski został arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej. Sąd ten jest najbardziej renomowanym stałym sądem polubownym w Polce, skupiającym w gronie arbitrów uznanych specjalistów krajowych i zagranicznych. Działalność tego sądu to nie tylko rozstrzyganie wnoszonych spraw, wśród których duży udział mają spory o charakterze międzynarodowym, ale także prowadzenie […]

Nowy Partner Kancelarii CSP

Z radością informujemy, że do zespołu Kancelarii CSP jako partner dołączyła adwokat Urszula Borowicz. Pani Mecenas od wielu lat współpracowała z Kancelarią w zakresie prowadzenia spraw gospodarczych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a jej stała obecność w Kancelarii CSP stanie się naszym dodatkowym atutem.