Jerzy Celichowski

adwokat

tel. (+48) 61 852 32 62 email: jcelichowski@kancelaria-csp.pl
adwokat Jerzy Celichowski jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, własności intelektualnej oraz nowych technologii. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się przygotowywaniem projektów umów, opracowywaniem opinii prawnych, raportów z badania due dilligence, w tym dotyczących stanu prawnego nieruchomości, przedsiębiorstw, oraz programów komputerowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w szczególności w sprawach gospodarczych, a także dotyczących nieruchomości.
Włada biegle językiem angielskim i francuskim
Kontakt