Magdalena Gębka

radca prawny

tel. (+48) 61 852 32 61 email: mgebka@kancelaria-csp.pl

Praktyka i doświadczenie:

  • prowadzenie spraw administracyjnych, w tym związanych z ustaleniem i regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz gospodarowaniem nieruchomościami,
  • sprawy z zakresu prawa budowlanego i planowania przestrzennego,
  • doradztwo w zakresie wewnętrznych aktów prawnych przedsiębiorstw regulujących sprawy pracownicze (prawo pracy),
  • ocena analiz i diagnoz stanu prawnego przedsiębiorstw przeznaczonych do komercjalizacji i prywatyzacji (jako kierownik Działu Organu Założycielskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz główny specjalista w Delegaturze Ministerstwa Przekształceń Własnościowych),
  • uczestnictwo w procesach prywatyzacyjnych (udział w opracowywaniu prospektów emisyjnych oraz w analiz stanu prawnego przedsiębiorstw, szczególnie w zakresie stanu prawnego nieruchomości).
Była członkiem rad nadzorczych spółek takich, jak m.in.: Teletra S.A., Polska Wełna S.A., Ponar Jafo S.A., Spomasz S.A.
radca prawny Magdalena Gębka jest Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu specjalizującym się w prawie administracyjnym. Zajmuje się sprawami z zakresu działalności organów samorządowych i ich jednostek organizacyjnych (np. szkół), w tym w szczególności w sprawach geodezyjnych, gospodarki nieruchomościami i planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Kontakt