Nowy Partner Kancelarii CSP

Szkolenie z sądownictwa arbitrażowego
19 listopada 2021
adwokat Wojciech Celichowski arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
22 marca 2022

Z radością informujemy, że do zespołu Kancelarii CSP jako partner dołączyła adwokat Urszula Borowicz. Pani Mecenas od wielu lat współpracowała z Kancelarią w zakresie prowadzenia spraw gospodarczych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a jej stała obecność w Kancelarii CSP stanie się naszym dodatkowym atutem.

Kontakt