Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Arbitraż jako alternatywa sądowego wymiaru sprawiedliwości

Wielkanoc 2021
2 kwietnia 2021
Szkolenie z sądownictwa arbitrażowego
19 listopada 2021

Z satysfakcją informujemy, że z inicjatywy środowisk gospodarczych Wielkopolski został powołany Wielkopolski Sąd Arbitrażowy. Sąd został powołany i będzie działał we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolską Izbą Adwokacką i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu.
Kolegium Elektorów Sądu w dniu 20.09.2021, składające się z przedstawicieli Izb powołujących Sąd, przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych powołało na Prezesa Sądu adw. Wojciecha Celichowskiego.
Dziś dobywa się Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Arbitraż jako alternatywa sądowego wymiaru sprawiedliwości, na której wystąpi między innymi adw. Wojciech Celichowski prezentując wybrane zagadnienia z zakresu postępowania dowodowego w postępowaniu arbitrażowym.
Do konferencji można dołączyć online pod linkiem:
https://webinarswroclaw.clickmeeting.com/ogolnopolska-konferencja-naukowa-arbitraz-jako-alternatywa-sadowego-wymiaru-sprawiedliwosci/register

Kontakt