Sądownictwo arbitrażowe

Sprawozdawczość finansowa i Zgromadzenia Wspólników w stanie epidemii wirusa COVID-19
8 kwietnia 2020
Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne
23 grudnia 2020

Adw.Wojciech Celichowski jest Prezesem Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski i w związku z tym pełni również funkcję Wiceprezydenta Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu. Dlatego nasza Kancelaria postanowiła zająć się w interesie naszych klientów promowaniem sądownictwa arbitrażowego. Warto mieć na uwadze, że obecnie sądownictwo powszechne jest w stanie zapaści, pogłębiającej się na skutek obostrzeń związanych z COVID 19. Oczekiwanie na wyrok zatem będzie trwać jeszcze dłużej, niż do tej pory. Tymczasem dla każdego przedsiębiorcy jest jasne, że szybkie rozstrzygnięcie sporu ma swoją wartość, bo trwający spór generuje koszty, zwłaszcza te związane z jego obsługą. Sąd arbitrażowy jest w stanie wydać szybszy wyrok, o jakości nie gorszej od wyroku sądu powszechnego.

Warto zauważyć, że w sprawach międzynarodowych, zwłaszcza z krajami spoza Unii Europejskiej, łatwiej jest uzyskać wykonanie wyroku sądu arbitrażowego, niż sądu powszechnego.

Sąd arbitrażowy może być sądem powołanym ad hoc, w którym każda ze stron mianuje jednego arbitra, a ci arbitrzy mianują trzeciego superarbitra, albo też można poddać spór rozstrzygnięciu sądu stałego. Strony swoje sprawy poddają rozstrzygnięciu sądu arbitrażowego w drodze umowy.

Kancelaria nasza promuje i zaleca swym klientom sądownictwo arbitrażowe.

Kontakt