Due diligence (audyt prawny)

Due dilligence w tłumaczeniu wprost oznacza należną staranność. W określonych relacjach gospodarczych, zwłaszcza między przedsiębiorcami, należyta staranność wymaga aby przed transakcją dokładnie zbadać jej przedmiot.  Badanie stanu prawnego nieruchomości, przedsiębiorstwa, innych rzeczy lub praw mających być przedmiotem danej operacji gospodarczej, wykonane przez Kancelarię CSP, niejednokrotnie pozwoliło zidentyfikować nieprawidłowości, które przed przeprowadzeniem tej operacji gospodarczej można było stosunkowo łatwo usunąć, a które pominięte, mogły w przyszłości klienta narazić na straty lub przejęcie odpowiedzialności za cudze zobowiązania.

Kancelaria CSP przy sporządzaniu wniosków  z badania due dilligence nie tylko wskazuje na stwierdzone problemy i ryzyka ale również sposób ich usunięcia, wyeliminowania albo ograniczenia ryzyk związanych z transakcją.

Raport z badania due dilligence, na życzenie klienta opracowujemy także w języku francuskim i angielskim.

Kontakt