Negocjacje

Kancelaria CSP świadczy usługi polegające na wsparciu prawnym przy prowadzonych negocjacjach zarówno biznesowych, prowadzonych  przed zawarciem kontraktu lub innym przedsięwzięciem biznesowym, pomagając prezentować stanowisko klienta, zwracając uwagę na prawne skutki podjętych decyzji lub zaciąganych zobowiązań, jak i negocjacjach zmierzających do rozwiązania sporu i to zarówno na etapie przedprocesowym, jak i równolegle do prowadzonego postępowania sądowego.

Kontakt