Porady prawne

Kancelaria CSP udziela porad prawnych również za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą mailową. W ramach udzielanej porady prawnej dokonujemy analizy posiadanych przez klienta dokumentów, wskazujemy obowiązujące w danej materii przepisy oraz sugerujemy sposób postępowania.

Kontakt