Przekształcenia i łączenie przedsiębiorstw M&A

Kancelaria CSP obsługiwała wiele operacji gospodarczych M&A, polegających na przekształceniu lub łączeniu spółek. Pomoc prawna w tym zakresie zaczyna się już na etapie przygotowania planu przekształcenia. W trakcie przeprowadzania całej operacji Kancelaria współpracuje z obsługą księgową klienta, w tym pod kątem podatkowym i koordynuje wszelkie działania związane z podziałem, fuzją (połączeniem) lub przejęciem. Oprócz samego przygotowania niezbędnej dokumentacji do postępowania rejestrowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, opracowywane są także konieczne zmiany umowy lub statutu spółki, ewentualna umowa wspólników/akcjonariuszy, a także w miarę konieczności rozwiązania prawne dotyczące wyłączenia z tej operacji określonych składników majątkowych.

Kontakt