Regulaminy

Kancelaria CSP przygotowuje regulaminy obowiązujące w stosunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych przedsiębiorstw swoich klientów. W ramach dotychczasowego doświadczenia, w zakresie pierwszej z grup opracowano między innymi wiele regulaminów pracy, zachowania poufności, zarządzania magazynem, dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, jak również postępowania i obiegu wewnątrz laboratorium substancji objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. W zakresie drugiej grupy regulaminów opracowywano między innymi regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, sklepów internetowych, Ogólnych Warunków Umowy. Do każdego z regulaminów podchodzimy indywidualnie, starając się poznać specyfikę pracy przedsiębiorstwa klienta, tak aby regulamin rzeczywiście służył swojemu celowi i regulował określony sposób postępowania w objętej nim materii.

Kontakt