Sporządzanie i badanie umów

Kancelaria CSP przygotowuje projekty wszelkiego rodzaju umów na zlecenie zarówno klientów biznesowych jak i prywatnych. Przyjętą przez nas ideą tworzenia umów jest to aby umowa została faktycznie zrealizowana, a ewentualne problemy powstałe na etapie jej wykonania zostały rozwiązane szybko bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu sądowego. Dlatego dokładamy starań aby treść opracowanej umowy oddawała możliwie dokładnie wolę kontrahentów i z tej przyczyny przed przystąpieniem do pracy, ustalamy dokładnie przedmiot umowy, jak i cel i sens jej zawierania przez klienta.

Dokonujemy także analiz projektów umów przedstawionych przez kontrahentów naszych klientów, wskazując ewentualne ryzyka. Efektem analizy umowy może być także zaproponowanie zmiany określonych zapisów lub przyjęcie innego rozwiązania prawnego korzystniejszego dla klienta lecz z poszanowaniem interesów jego kontrahenta.

Opracowujemy i analizujemy projekty umów także w języku francuskim i angielskim.

Kontakt