Zakładanie i rejestracja spółek

Świadczymy pomoc prawą przy zakładaniu spółek począwszy od doradztwa konkretnego rodzaju spółki lub ewentualnie innej formy organizacyjno-prawnej, z objaśnieniem jej zalet i przydatności dla planowanego przedsięwzięcia gospodarczego, poprzez przygotowanie umowy spółki/statutu i ewentualnie umowy wspólników, zorganizowanie w razie konieczności podpisania niezbędnych dokumentów w kancelarii notarialnej,  a skończywszy na reprezentowaniu nowoutworzonej jednostki organizacyjnej w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oprócz umów i statutów spółek handlowych, opracowujemy także umowy spółki cywilnej, a także statuty stowarzyszeń i fundacji, łącznie z przeprowadzeniem postępowania rejestrowego dotyczącego tych jednostek organizacyjnych w stosownych rejestrach.

Kontakt