Zastępstwo procesowe

Świadczymy usługi zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, arbitrażowymi, dyscyplinarnymi i Sądem Najwyższym, jak również organami administracji, w tym organami podatkowymi. Jeszcze na etapie przedprocesowym doradzamy naszym klientom przyjęcie określonych strategii procesowych, dobór przysługujących środków prawnych oraz w sprawie gromadzenia materiału dowodowego do przyszłych postępowań.

Kancelaria CSP reprezentowała swoich klientów w wielu sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych, z zakresu  prawa pracy oraz dyscyplinarnych w tym z zakresu odpowiedzialności za błąd w sztuce medycznej, doprowadzając skutecznie do korzystnych rozstrzygnięć sądów, albo prowadzących postępowanie organów administracyjnych lub podatkowych.

Kontakt