Wojciech Celichowski

adwokat

tel. (+48) 61 852 32 61 email: wcelichowski@kancelaria-csp.pl

Praktyka i doświadczenie:

  • prowadzenie i koordynacja obsługi spółek z kapitałem zagranicznym oraz przedsiębiorców, zwłaszcza z Francji oraz francuskiego obszaru językowego; doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności tych podmiotów w Polsce oraz prowadzenie ich stałej obsługi prawnej,
  • udział w zakładaniu m.in. jednej z wiodących sieci supermarketów, spółek produkcyjnych i handlowych oraz fundacji, stowarzyszeń i uczelni wyższej,
  • negocjacje w imieniu Klientów znaczących kontraktów prawa handlowego, w tym związanych z inwestycjami w nieruchomości,
  • dokonanie szeregu przekształceń własnościowych i skomplikowanych procedur z zakresu prawa handlowego dla inwestorów polskich i zagranicznych,
  • reprezentowanie wierzycieli i dłużników w sprawach upadłościowych.
adwokat Wojciech Celichowski jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej z ponad 30-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawnych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Poczynając od tworzenia podmiotów prawa (spółek, fundacji itp.), poprzez ich organizację wewnętrzną (ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, własności intelektualnej itd.), przygotowywanie prawych aspektów przedsięwzięć biznesowych (negocjacje, projekty umów, due dilligence), aż do zakończenia działalności (sprzedaż przedsiębiorstwa, likwidacja, upadłość). Zajmuje się także prowadzeniem w imieniu przedsiębiorców sporów w postępowaniu arbitrażowym jak i przed sądami powszechnymi, w tym postępowań dotyczących odzyskiwania należności (w tym upadłość). Prowadzi także sprawy związane z nieruchomościami, związanymi z ich badaniem, nabywaniem i obciążaniem. Jego główni klienci działają w branżach IT i nowych technologii, inżynieryjnej, transportowej, rolnej, wydawniczej, medycznej.
Sprawuje funkcję Prezesa Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski działającego przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu.
Ponadto jest wieloletnim wykładowcą i egzaminatorem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu i jednocześnie członkiem tej Rady, a także wielokrotnie zasiadał w Komisji egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości do sprawy przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Prelegent na wielu konferencjach naukowych.
Włada biegle językiem francuskim i angielskim.
Kontakt