adwokat Wojciech Celichowski arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Z dumą informujemy, że adwokat Wojciech Celichowski został arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej. Sąd ten jest najbardziej renomowanym stałym sądem polubownym w Polce, skupiającym w gronie arbitrów uznanych specjalistów krajowych i zagranicznych. Działalność tego sądu to nie tylko rozstrzyganie wnoszonych spraw, wśród których duży udział mają spory o charakterze międzynarodowym, ale także prowadzenie mediacji oraz promocja polubownych metod rozstrzygania sporów.