WIBOR W UMOWIE KREDYTU

Działalność instytucji bankowych związana z udzielaniem kredytów, od lat wywołuje liczne sprzeciwy i zastrzeżenia. Postępowania sądowe dotyczące kredytów frankowych doprowadziły do wyroków unieważniających umowy kredytów, a w konsekwencji obniżenia rat, zwrotu bezpodstawnie pobranych kwot w wysokości nawet kilkuset tysięcy złotych.

Aktualna sytuacja związana z drastycznym wzrostem kredytów złotówkowych, które nie przystają chociażby do obowiązującego wskaźnika inflacji związana może być z postanowieniami umowy kredytu związanymi ze zmiennym oprocentowaniem oraz stosowanym WIBOREM. To czy takie zdarzenie występuje uzależnione jest od treści umowy kredytu.

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku kredytów frankowych, tak i w przypadku kredytów złotówkowych ze zmiennym oprocentowaniem WIBOR możliwym jest wystąpienie do Sądu przeciwko bankom.

W zależności od treści umowy i wpływu postanowienia dotyczącego zasad ustalenia jego spłaty można rozważyć trzy drogi:

  1. Unieważnienie umowy kredytowej w całości
  2. Usunięcie z umowy postanowienia dotyczącego oprocentowania kredytu
  3. Usunięcie z umowy postanowienia dot. składnika zmiennego oprocentowania (tzw. odwiborowanie).

Doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko bankom stosującym niedozwolone klauzule umowne w umowach kredytów frankowych pozwala Nam na twierdzenie, że postanowienia kredytów złotówkowych poddane zostaną wnikliwej analizie sądów, urzędów. Konsekwencją mogą być kolejne przegrane banków i korzyść kredytobiorców.