Artykuł w portalu prawo.pl

W portalu prawo.pl ukazał się artykuł adw. Wojciecha Celichowskiego pt. Arbitraż szansą na sprawne rozstrzyganie sporów wokół inwestycji gminnych, traktujący o zaletach sądownictwa polubownego w rozstrzyganiu sporów na tle wykonywania zamówień publicznych. Zachęcamy do lektury w linku poniżej.

https://www.prawo.pl/samorzad/arbitraz-w-rozstrzyganiu-sporow-w-zakresie-w-zakresie-inwestycji,519873.html