Zakaz handlu w niedziele i święta

W dniu 9 marca 2023 r. Sąd Rejonowy w Malborku wydał wyrok uniewinniający prezesa spółki reprezentowanego przed adwokat Urszulę Borowicz od naruszenia zakazu handlu w niedziele i święta.

Sąd uznał, że prowadzenie działalności stacji paliw przez Spółkę, która jednocześnie prowadzi sklep wielkopowierzchniowy pozwala na wyłączenie zakazu handlu w niedzielę i święta.

Z ustnego uzasadnienia wyroku wynika, że Sąd całkowicie podzielił stanowisko naszej Kancelarii. Jak podnosiła adwokat Urszula Borowicz, działalność spółki w zakresie prowadzenia sklepu i stacji paliw w obrębie jednej nieruchomości jest integralna. Działalność stacji paliw, aby była wykonywana w sposób zgodny z przepisami prawa musi obejmować wszelkie pomieszczenia współtowarzyszące i konieczne do obsługi stacji paliw. Stacja paliw nie może prowadzić działalności z ograniczeniem do części, w której znajdują się wyłącznie dystrybutory paliwa. W konsekwencji pawilon handlowy, w którym prowadzona jest również sprzedaż towarów ogólnospożywczych może być otwarty w niedzielę i święta, jako niezbędny do prowadzenia działalności stacji paliw.

Decyzja o tym, czy dany sklep przy którym działa także stacja paliw korzysta z wyłączenia zakazu handlu może być podjęta po wnikliwej analizie konkretnego stanu faktycznego. W jej wyniku można stwierdzić czy taka działalność jest zgodna z prawem, a tym samym właściciel nie dopuszcza się czynu zabronionego.