Spotkanie Izb Adwokackich Francuskiej i Polskiej

W dniach 5-7.10.2023 adw. Wojciech Celichowski jako przedstawiciel Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu odbył wizytę w Clermont Ferrand we Francji, gdzie był goszczony przez tamtejszą Izbę Adwokacką. Celem wizyty było przeprowadzenie rozmów o kontynuacji współpracy Wielkopolskiej Izby Adwokackiej z Izbą Adwokacką w  Clermont Ferrand. Uzgodniono przeprowadzenie wspólnych szkoleń dla adwokatów obu Izb, mających na celu porównanie prawa francuskiego i prawa polskiego, tak by umożliwić ocenę dla adwokatów polskich i francuskich spraw z udziałem obywateli czy przedsiębiorstw obu państw. Ponadto Izby podejmą działania w celu nawiązania bezpośredniej współpracy adwokatów Izb, celem zapewnienia wspólnym klientom dobrej i wspólnie prowadzonej obsługi w obu krajach. Współpraca adwokatów z kilku krajów, wobec coraz częstszych kontaktów zawodowych, rodzinnych czy biznesowych, obejmujących dwa lub więcej krajów, stanowi obecnie konieczność. Dlatego konieczne są wysiłki, by tę współpracę zorganizować.