Działalność gospodarcza w zarządzie sukcesyjnym

Truizmem będzie stwierdzenie, że w ostatnich 30 latach Polacy się wzbogacili i zostawiają swoim spadkobiercom coraz większe majątki. W skład tych majątków wchodzą również ich biznesy, w tym firmy jednoosobowe, działające na  zasadzie zgłoszenia do CEIDG. W chwili śmierci osoby prowadzącej taką firmę powstaje problem, ponieważ firma taka, często dość duża i posiadająca spory majątek, […]