Nowelizacja Kodeksu pracy

Powszechna wiedza, że kodeks pracy w Polsce czekają daleko idące zmiany wynika z wejścia w życie z dniem 1 i 2 sierpnia 2022 roku dyrektyw unijnych przyjętych przez Parlament Europejski w 2019 roku, które państwa członkowskie zobowiązały się do wprowadzenia w życie zapisów przewidywanych w dyrektywach do sierpnia 2022 roku. Te dyrektywy to: dyrektywa w […]