<strong>Zmiany w kodeksie spółek handlowych od 13.10.2022</strong>

dotyczące odpowiedzialności członków organów spółek w kodeksie spółek handlowych oraz wprowadzenie pojęcia grupy spółek Od 13.10.2022 weszły w życie dwie bardzo istotne zmiany w kodeksie spółek handlowych: pierwsza zmiana to zmiany zasad odpowiedzialności zarządu spółki za zobowiązania spółki, druga to wprowadzenie przepisów o grupie spółek. Warto zauważyć, o czym już zapewne każdy zajmujący stanowisko w […]