Zakaz handlu w niedzielę i święta – czy dla wszystkich?

Zakaz handlu w niedzielę i święta obowiązuję od 2018r., kiedy weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni z dnia 10.01.2018r. Wejście w życie ustawy wywołało ogólne poruszenie z jednej strony wśród konsumentów, którzy zmuszeni byli do zmiany swych przyzwyczajeń zakupowych, a z drugiej strony wśród przedsiębiorców, […]

<strong>Zmiany w kodeksie spółek handlowych od 13.10.2022</strong>

dotyczące odpowiedzialności członków organów spółek w kodeksie spółek handlowych oraz wprowadzenie pojęcia grupy spółek Od 13.10.2022 weszły w życie dwie bardzo istotne zmiany w kodeksie spółek handlowych: pierwsza zmiana to zmiany zasad odpowiedzialności zarządu spółki za zobowiązania spółki, druga to wprowadzenie przepisów o grupie spółek. Warto zauważyć, o czym już zapewne każdy zajmujący stanowisko w […]

Nowelizacja Kodeksu pracy

Powszechna wiedza, że kodeks pracy w Polsce czekają daleko idące zmiany wynika z wejścia w życie z dniem 1 i 2 sierpnia 2022 roku dyrektyw unijnych przyjętych przez Parlament Europejski w 2019 roku, które państwa członkowskie zobowiązały się do wprowadzenia w życie zapisów przewidywanych w dyrektywach do sierpnia 2022 roku. Te dyrektywy to: dyrektywa w […]

Działalność gospodarcza w zarządzie sukcesyjnym

Truizmem będzie stwierdzenie, że w ostatnich 30 latach Polacy się wzbogacili i zostawiają swoim spadkobiercom coraz większe majątki. W skład tych majątków wchodzą również ich biznesy, w tym firmy jednoosobowe, działające na  zasadzie zgłoszenia do CEIDG. W chwili śmierci osoby prowadzącej taką firmę powstaje problem, ponieważ firma taka, często dość duża i posiadająca spory majątek, […]