Działalność gospodarcza w zarządzie sukcesyjnym

Truizmem będzie stwierdzenie, że w ostatnich 30 latach Polacy się wzbogacili i zostawiają swoim spadkobiercom coraz większe majątki. W skład tych majątków wchodzą również ich biznesy, w tym firmy jednoosobowe, działające na  zasadzie zgłoszenia do CEIDG. W chwili śmierci osoby prowadzącej taką firmę powstaje problem, ponieważ firma taka, często dość duża i posiadająca spory majątek, […]

adwokat Wojciech Celichowski arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Z dumą informujemy, że adwokat Wojciech Celichowski został arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej. Sąd ten jest najbardziej renomowanym stałym sądem polubownym w Polce, skupiającym w gronie arbitrów uznanych specjalistów krajowych i zagranicznych. Działalność tego sądu to nie tylko rozstrzyganie wnoszonych spraw, wśród których duży udział mają spory o charakterze międzynarodowym, ale także prowadzenie […]

Nowy Partner Kancelarii CSP

Z radością informujemy, że do zespołu Kancelarii CSP jako partner dołączyła adwokat Urszula Borowicz. Pani Mecenas od wielu lat współpracowała z Kancelarią w zakresie prowadzenia spraw gospodarczych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a jej stała obecność w Kancelarii CSP stanie się naszym dodatkowym atutem.