<strong>Zmiany w kodeksie spółek handlowych od 13.10.2022</strong>

dotyczące odpowiedzialności członków organów spółek w kodeksie spółek handlowych oraz wprowadzenie pojęcia grupy spółek Od 13.10.2022 weszły w życie dwie bardzo istotne zmiany w kodeksie spółek handlowych: pierwsza zmiana to zmiany zasad odpowiedzialności zarządu spółki za zobowiązania spółki, druga to wprowadzenie przepisów o grupie spółek. Warto zauważyć, o czym już zapewne każdy zajmujący stanowisko w […]

Nowelizacja Kodeksu pracy

Powszechna wiedza, że kodeks pracy w Polsce czekają daleko idące zmiany wynika z wejścia w życie z dniem 1 i 2 sierpnia 2022 roku dyrektyw unijnych przyjętych przez Parlament Europejski w 2019 roku, które państwa członkowskie zobowiązały się do wprowadzenia w życie zapisów przewidywanych w dyrektywach do sierpnia 2022 roku. Te dyrektywy to: dyrektywa w […]